Hoppa till innehåll

Växande S-vårdköer – krönika i Opposition Skåne

  • av

Sverige har i jämförelse med övriga Europa en bra sjukvård, men vi har också bland Europas längsta vårdköer. På bara tre år med socialdemokratisk politik har vårdköerna i Sverige fördubblats. Svårast är situationen i de delar av landet som styrts socialdemokratiskt under lång tid.  Det borde vara ett bekymmer för socialdemokraterna och en utmaning för regeringen. Hur socialdemokratisk politik så konsekvent leder till köer är en vårdskandal som borde kräva utredning, översyn och förändring av politiken.

Bakom varje väntetid finns patienter som tack vare socialdemokratisk politik tvingas lida i onödan. Under alliansregeringens tid infördes kömiljarden som också gav en positiv utveckling för att minska vårdköerna, men som sedan avskaffades. I dag lever få landsting och regioner upp till de uppsatta målen om tillgänglighet och väntetider.

I stället för att problematisera kring skenande vårdköer har socialdemokraterna istället gjort det till sin huvudsak att svartmåla Karolinska Institutet. Detta trots att det ursprungliga beslutet om byggnation fattades i en överenskommelse mellan socialdemokrater och alliansen och trots att väntetiderna i alliansstyrda Stockholm är kortare än i de flest andra delar av landet.

Om vi ska se bortom Stockholm är de växande köerna ett akut problem runt om i landet, som omfattar flera stora grupper av patienter. Köerna har ökat både inom primärvården, specialistsjukvården och till operationer. I det alliansstyrda Halland får nio av tio patienter operation i tid, medan samma siffra i socialdemokratiskt styrda Skåne endast är sex av tio. I andra delar av Sverige är siffrorna ännu mer alarmerande.

Det finns flera åtgärder som redan i dag skulle gå att genomföra, som egentligen inte kräver ökade resurser utan bara en annorlunda politik. Sjukvården bedrivs i dag under flera olika system som har lett till ineffektivitet och låg produktivitet. Bristande rutiner, övertung administration möjligen till följd av att för många arbetar inom administration och en bristande flexibilitet gentemot medarbetare, där landsting och regioner måste bli mer attraktiva som arbetsgivare och bättre på att samarbeta mellan regioner.

Till de problem och köer vi nu talar om kommer regeringens och socialdemokraternas fientlighet gentemot privata aktörer i vården. Fullföljs kampanjen mot företag som går med vinst även inom sjukvården försvinner 40% av den svenska öppenvården. Oavsett vad socialdemokratiska politiker då i panik gör kommer köerna att bli större än någonsin. Så mycket sjukvård har nämligen aldrig avvecklats i ett land i fred. Det borde med dagens köer vara viktigare att väntetiderna ska kortas ner än att bekämpa välfärdsföretag som ger vinst. Socialdemokraterna arbetar nu tillsammans med Vänsterpartiet för en politik som ger längre köer.

Långa köer har alltid varit konsekvenserna av Vänsterpartiets politik när den blivit genomförd, oavsett om det var i Sovjet som man applåderade, i Central- och Östeuropa vars diktaturer man hyllade eller på Kuba, vars diktatur man fortfarande inte kan låta bli att beundra och i Venezuela där man stödde politiken ända in i krisen. Men varför ska Socialdemokraterna genomföra politik som man måste vara medveten om leder till ännu längre köer än de man redan har skapat?

De växande vårdköerna är ett av de områden där svensk sjukvård sticker ut i Europa. Då kan vi inte ha en regering som försöker slippa undan sitt ansvar och vars politik leder till färre vårdgivare och längre väntetider. Och som inte ens vill tala om köerna.