Hoppa till innehåll

Värna friheten i Europa- Artikel Jönköpingsposten

  • av

För precis 10 år sedan trädde Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Slovenien in som medlemmar i Europeiska unionen. Det var ett viktigt steg för vart och ett av dessa länder och ett stort steg för Europa när öst och väst förenades.

 

Det var också en seger för tanken på att Europa ska grunda sin framtid på demokrati, rättsstat och öppna gränser. Det var en triumf för tanken på att fred byggs genom frihet och demokrati och samarbete över gränserna. Det fredsprojekt som Europeiska unionen innebär blev nu till en konkret verklighet liksom den frihet för människor som öppna gränser är. Den första maj 2004 var det inte längre den röda fanans symbolik som dominerade utan uppbrottet från socialism och ett delat Europa. Den första maj 2004 blev en frihetens dag.

 

Det handlar om friheten att röra sig över Europas gränser. Socialdemokrater då valde istället att varna för ”social turism” och krävde särskilda regler för dem som hade lämnat det socialistiska förtrycket bakom sig. Vi andra vann över den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Sverige blev ett av de länder som helt och fullt välkomnade de nya medlemmarna med en fri rörlighet och frihet att ska jobb. Och av skrämselpropagandan då blev ingen social turism.

 

Sedan valde socialdemokraterna att skrämmas för att Sverige skulle invaderas av arméer av låglönebetalda löntagare från Central- och Östeuropa. Så lät det 2009. Socialdemokratiska ombudsmän för Byggnadsarbetarförbundet blockerade en arbetsplats i Waxholm med lettiska byggnadsarbetare, som hade lön inom samma spann som svenska, och skanderade Go Home! De fick också stöd från socialdemokraternas toppkandidat då och nu, Marita Ulvskog, som deltog i en särskild båtresa för att tillsammans med Byggnadsarbetarförbundets medlemmar rösta i Waxholm.

 

Det blev ungefär 5000 löntagare som arbetar enligt det så kallade utstationeringsdirektivet, det vill säga de har lön inom ramen för samma löner och förmåner som svenska löntagare. De undersökningar som har gjorts visar entydigt att det inte förekommer lönedumpning och självfallet har de på en arbetsmarknad som ökat med en kvarts miljon fler jobb och omfattar 4,7 miljoner löntagare vare sig tagit andras jobb eller dumpat löner. De har bidragit till svensk arbetsmarknad, svensk sjukvård och svenskt byggande samtidigt som lönerna har ökat. Byggnadsarbetarförbundet hänvisade i sin tidning till och med till rekordlöneutveckling.

 

Likväl så återkommer socialdemokraterna till att det ska finnas en behovsprövning för utländska löntagare, man påstår fortfarande att de dumpar lönerna och Stefan Löfven sa i ett förvånansvärt lite uppmärksammat uttalande när man presenterade socialdemokraternas valmanifest att utländska löntagare dumpar löner i Europa. Det är att skylla krisen på utlänningar och förtränga att i de länder där vi har fått utländska löntagare att söka sig mest till som i Tyskland, Sverige eller i Storbritannien har vi inte kunnat se denna utveckling. Skrämselpropagandan mot utländska löntagare är skrämmande och syftar till att skapa nya gränshinder där fackliga ombudsmän ska bli den nya tidens gränsvakter.

 

Europavalet 2014 handlar om vi ska leva upp till den frihet vi uppnådde i Europa 2004. Tio år senare ska vi inte gå tillbaka eller ge efter för dem som skrämmer för de utländska löntagarna. Socialdemokraterna borde påminnas om att friheten vi uppnått inte ska undergrävas genom att vi vänder européer mot varandra.

 

Gunnar Hökmark, moderaternas förstanamn vid årets Europaval 25 maj