Hoppa till innehåll

4 juli – Sd och V sviker de värden som ger friheten stadga

Den 4 juli är dagen för den amerikanska självständighetsförklaringen. Den kom inte bara att slå fast den amerikanska självständigheten från Storbritannien utan också människors oförytterliga rättigheter. Den kom att lägga grunden för en västvärld förenad av respekten för den enskildes rätt och frihet.

I en tid när den amerikanske presidenten sviker dessa värden och abdikerar från att vara den globalt ledande kraften för att värna dem blir det än viktigare hur andra gör. Europas förmåga att stå starkt i försvaret av dessa värden och att bidra till en internationell rättsordning där rätten står över makten blir avgörande. För Sverige och svensk politik är detta avgörande. Därför är det allvarligt att både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet vill ställa Sverige i ensamhet, utanför de gemenskaper som värnar de friheter, ensamt i att möta de utmaningar som i dag möter fria samhällen, individers rätt och internationell rättsordning.

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet springer vare sig de vet det eller vill det Putins och Trumps ärende. I en tid då demokratier måste stå starka tillsammans vill de försvaga Sverige genom att ställa oss utanför inte bara Nato, som vi i dag står utanför, utan också utanför Europeiska Unionen. Utanför den gemensamma marknaden, utanför de gemensamma lagarna, utan inflytande över de gemensamma reglerna och utanför samarbetet som inom område efter område ger säkerhet, stabilitet och växande ekonomier.

Det är så despotins, motsättningarnas och väldets krafter kan stärkas, genom att frihetens och demokratins försvagar sig själva. Genom att ett land som Sverige ställer sig ensamt inför rysk agressionspolitik, ensamt inför den kinesiska statskapitalismens anstormning och ensamt inför ett USA som vill använda handel som ett vapen istället för som en länk mellan länder. Just  idag den fjärde juli har vi anledning att reflektera över konsekvenserna av ett USA som vänder idealen och värdena från sin självständighetsförklaring ryggen. Den gör frihetens krafter världen över svagare och ensammare.

Den amerikanska självständighetsförklaring som kom att förändra historien och la ytterst grunden för den västvärld vi känner idag. Inte bara för att den proklamerade självständighet från engelskt styre utan för att den klargjorde individens oförytterliga rättigheter. Det var den nya världens frihetsförklaring, men också en grund för den moderna världens syn på frihet och individens okränkbara rättigheter.

USA kom att bli ett dynamiskt samhälle. Inte utan problem, sår och tragedier. I början av 1900-talet var USA en dominerande stormakt, efter första världskriget den dominerande världsmakten och efter andra världskriget den dominerande supermakten. Och efter det kalla kriget den stora makten.

USA har under hela denna tid, inte minst när nazismen hotade Europa och kommunismen därefter delade vår kontinent, varit en stark och kompromisslös kraft till försvar för frihet och den enskildes rätt. Fria samhällen och individer i förtryck har i USA haft en vän och ett stöd oavsett skillnader i politiska och kulturella uppfattningar.

Nu håller detta på att krackelera med en amerikansk president som gång på gång ifrågasätter den internationella rättsordningens institutioner vare sig det gäller fri handel, WTO, Nato eller EU, och ständigt ser fiender i demokratiska länders ledare och vänner i despotiska regimer Det är en farlig tid.

För ett land som Sverige är den avgörande. Små nationer behöver en internationell rättsordning som är öppen för alla och som bygger på allas lika rätt. Det är lagen som är inte bara individers och medborgares främsta skydd utan också länders. Land ska med lag byggas, sa Magnus Eriksson, i en tid som kom att forma det svenska samhällets historiska utveckling.

Utvecklingen av EU handlar om Europas utveckling med lagarna och individens rätt som grund. Som en partner till USA, med amerikanska säkerhetsgarantier och med transatlantisk vänskap.

Små nationer kunde utvecklas som små länder inom ramen för den europeiska fredsordning USA garanterade. Estland, Lettland och Litauen hade i dag utan EU varit ryska lydriken, men utan Nato hade de inte varit med i EU. När USA abdikerar från att värna den internationella rättsordningen hotas allt detta. Då måste Europa och EU göra desto mer. Vår styrka är den integration som är vår vardag, när det gäller fri handel, ekonomi, studier, arbete, forskning, säkerhet, miljö, telekom och energi liksom varje individs rättigheter över hela vår kontinent. När USA blir kortare måste vi bli längre.

Det är då som extremismens krafter vill att vi ska lämna gemenskapen kring lagarna och säkerheten. För dem är nationalismen överordnad den rätt som formade Sverige och kollektivismen den frihet som byggde vår välfärd. Som Putin vill, ska vi splittra Europa. Som Trump säger ska vi lösa upp vår gemenskap.  Det är i vår tid ingen som kan tro vi blir starkare genom det men personer som Putin och Trump blir starkare på vår bekostnad. En svagare ekonomi, ett ökat beroende till amerikansk godtycklighet och till rysk påverkanspolitik, friheten och rätten underordnad makten.

När USA gör sig svagt som den fria världens ledare måste vi göra oss starkare. Stå upp emot mörkrets krafter. Så bör även vi fira de ideal fjärde juli handlar om.