Hoppa till innehåll

Vänsterns garderob, kris och budget liksom romers situation

En sista dag i Strasbourg innan det blir möjligt att återvända till den svenska valrörelsen. Det som märks där är den garderob som Vänsterpartiet har tagit med sig in i det rödgröna paketet. Antiamerikanismen, likgiltigheten inför förtrycket av mänskliga fri- och rättigheter som det kommer till utryck bland annat i Afghanistanpolitiken, de långtgående kraven på att styra människors vardag, som man väntar med att avgöra till efter valet, kraven på höjda skatter för att realisera ett partiprogram som hör till en annan tid och en annan geografi.

För min del handlar denna dag om att medverka till en ny grund för EU´s långtidsbudget, samtidigt som parlamentets kriskommitté diskuterar om man ska förklara den ekonomiska krisen med marxistisk pseudovetenskap, vilket den socialistiska rapportören föredrar, eller med en mer allmän ekonomisk analys. I vår egen interna grupp i ekonomiska utskottet möts vi för att diskutera kommande lagstiftning om kapitaltäckning, och så blir det ett sammanträde med den grupp för utvidgnings- och grannskapsfrågor jag leder. Där är huvudfrågan i dag hur vi ska knyta länder som Ukraina, Moldavien, Armenien, Georgien och Azerbadjan till europeiskt samarbete.

Och så kommer vi att votera om några timmar kring frågan om hur parlamentet ska förhålla sig till den svåra situation som romer i Europa befinner sig i. Alltför många har stannat upp vid att göra detta till en fråga att attackera Frankrike för, det kan man göra och med fog, men problemet är vidare än så, nämligen den undermåliga och omänskliga situation som romer i stora delar av Central- och Östeuropa befinner sig i.

Att slå fast att förutsättningarna för romer måste förändras radikalt är lika viktigt som att klargöra att varje medborgare i EU har rätt till en individuell rättsprövning vid misstankar om brott, och inte kollektiv behandling.

Det är viktigare än att använda parlamentet som en plats för rättsutövning. Frågor om vad som är lagligt och inte lagligt ska domstolar och inte riksdagar eller parlament avgöra. Med den utgångspunkten kommer vi moderater att stödja de krav som handlar om att hävda romers rätt och möjligheter och slå fast det ansvar liksom påminna om de lagar och regler som gäller för den fria rörligheten liksom för brottsbekämpning.

Brottsbekämpning handlar inte och får aldrig handla om enskilda grupper av människor och på den punkten får ingen tvekan råda i det moderna Europa. Det är också ett skäl till att inte förvandla parlamentet till en domstol i de frågor som vi nu diskuterar. Politiserar man debatten om rättsutövningen stöder man dem som vill diskutera grupper av människor, hur goda syften man än har.

Läs andra bloggare i samma ämne: Inger Fredriksson, Maria Weimer, Södermanlands nyheters ledare.