Hoppa till innehåll

Väljarna har rätt att kräva mer

För tillfället har jag några dagar gjort ett avbrott från den svenska valrörelsen för att debattera och rösta i frågor som i hög grad berör den svenska vardagen. I tisdags röstade parlamentet bland annat igenom ett förslag från min sida som gör det möjligt för medlemsstaterna att med särskilda skattevillkor stimulera alternativa bränslen och nya motortyper samtidigt med ett förslag som innebär att fordonsbeskattning i de olika länderna ska utformas med hänsyn till koldioxidutsläppen. Men svallvågorna från valrörelsen når även hit.

Intrången i socialdemokraternas datasystem riskerar att förändra valrörelsen på grund av en fråga som inte har att göra med valet utan nu är för de rättsliga instanserna att avgöra.

Marita Ulvskog talar om att Lars Leijonborg har våldfört sig och landets justitieminister går ut och hävdar att detta brott kan kosta socialdemokratin regeringsmakten. Göran Persson är äcklad. Det är ingen tvekan om att socialdemokraterna gör det mesta möjliga av det som nu har skett i form av dataintrång i socialdemokraternas datasystem.

Thomas Bodströms uttalande om att dessa brott kan kosta socialdemokraterna regeringsmakten är därför anmärkningsvärt. För det första för att det inte är någon tvekan om att detta är en affär som skadar folkpartiet mer än någon annan. För det andra att det vore mycket underligt om socialdemokraterna har haft information som kan kosta dem regeringsmakten så lätt tillgänglig. I så fall ska de inte ha regeringsmakten. Detta gör inte allvaret i dataintrången mindre, men borde möjligtvis leda socialdemokrater till att låta frågan på en rättslig fråga och inte en valfråga över allt annat.

För det tredje är det anmärkningsvärt att Sveriges justitieminister går in ett enskilt brottsfall, där rättsliga myndigheter bedriver förundersökning, klargör att det är ett brott och att ett socialdemokratiskt valnederlag saknar legitimitet på grund av detta. Så försvarar man inte Sveriges rättsliga institutioner.

Väljarna har som medborgare rätt att förvänta sig att brott hanteras som brott och att valkampanjen handlar om de frågor som handlar om hur Sverige ska styras. De frågorna bör inte döljas av en skandal skapad av enskilda personer. Väljarna har rätt att kräva mer än så när det gäller Sveriges framtid.