Hoppa till innehåll

Välfärden vinner på välskötta företag – Artikel i Dagens Samhälle

  • av

Kampanjen mot vinster i välfärden handlar för Välfärdsutredaren Ilmar Reepalu uppenbarligen inte om försvaret av välfärden. Det framgår klart av artikeln ”Vinstreglering ökar tilltron till välfärden” i Dagens Samhälle där han försvarar sina ansträngningar för att, som han kallar det, begränsa vinsterna.

Han framhåller en som han ser det paradox. Å ena sidan menar man från de privata välfärdsalternativens sida att vinsterna inte är särskilt stora, vilket leder honom till att tycka det är konstigt att de är emot en vinstbegränsning. Men det är väl rätt uppenbart att farhågorna för en vinstbegränsning ligger i just det faktum att vinsterna inte är uppblåsta som i vänsterns retorik utan normala för företagande.

Det borde vara Reepalu som visar att vinsterna är för stora eftersom han anser att de ska begränsas. Och det borde vara han som förklarar varför just välfärdsföretag ska få en vinstreglering som, om man läser hans text, ska leda till att kvar som privata alternativ blir bara kooperativa eller vinstfria alternativ. Det vore en historisk nedrustning av svensk välfärd.

Som utredare borde han förklara varför välfärden förlorar på välskötta företag som levererar, och varför det är ett problem att välfärdsverksamheter ger vinst så länge de lever upp till elevernas, patienternas och de äldres krav. Men inget av detta. Bara lite känsla av att det inte är bra och ett påpekande att Danmark inte har det som i Sverige.

Sverige är ett ledande land när det gäller mångfald, alternativ, konkurrens och valfrihet. Det finns inget annat land som erbjuder sina medborgare en valfrihet i livets viktigaste verksamheter utan att det kostar något. Så blir det med ett ledande välfärdsland. Man leder.

Det faktum att Danmark, eller andra länder, inte har det som vi, borde inte vara ett argument mot att vi ska erbjuda medborgarna den bästa möjliga välfärden. Men för Reepalu blir just detta ett argument. Andra gör inte som vi. Nej, men de har heller inte den valfriheten och de förutsättningarna för vanliga människor att välja. Och det är inget skäl för att ta bort vanliga medborgares möjligheter till att välja den välfärd som är bäst för dem.

Vänsterns, och Reepalus, bekymmer borde vara hur det kan komma sig att kommunala alternativ som inte håller måttet överlever, medan de privata alternativ som lever upp till kvalitetskraven ska avvecklas.

Tvärtemot vad Ilmar Reepalu hävdar finns det mängder med undersökningar som visar att privata alternativ hävdar sig väl gentemot de kommunala. Den allra viktigaste undersökningen genomförs ständigt av hundratusentals människor som väljer privata alternativ. Har de fel, Ilmar Reepalu?

Det finns många andra undersökningar som visar att kvaliteten vinner på mångfald, valfrihet och konkurrens genom privat företagande och vinster:

Stockholms läns landsting jämförde förra året effektiviteten av tre akutsjukhus i länet, och fann att det privatdrivna Capio St. Göran på grund av sin högre produktivitet hade lägre kostnader för samma vård som sina offentliga kollegor, samtidigt som de erbjöd en högre totalersättning per anställd.

Östersunds kommun släppte 2015 den så kallade Österssundsstudien, i vilken kommunen följt två identiska äldreboenden, varav ett var drivet offentligt och ett i privat regi. Studien visade att det privata var bättre på 8 av 10 objektiva kvalitetsparametrar, vilket genomfördes med en 26 procent lägre självkostnad (exklusive lokalkostnaden).

Sveriges Företagshälsor fann i sin studie Jobbhälsobarometern att anställda i privata vårdföretag är nöjdare med bland annat inflytande på arbetsplatsen, arbetsmiljön och lönen.

Enligt skolverket 2014 nådde niondeklassare på friskolor i större utsträckning ett godkänt provbetyg på ämnesproven i årskurs 9.

Kommunal fann i sin rapport Flexibilitetens pris att andelen tidsbegränsat anställda undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera är högre i den offentliga vårdsektorn jämfört med den privata.

Detta mönster går igen i undersökning efter undersökning.

Den valfrihet vi har inom välfärden, att oberoende av storleken på ens plånbok själv kunna välja skola, vårdcentral eller äldreboende, är på många sätt unik i Europa. Detta är en valfrihet vi bör sträva efter att exportera till andra länder, istället att för som de rödgröna lägga ner verksamheter som uppskattas av både anställda, utförare och brukare.

Reepalu bör tänka mer på patienterna, eleverna och de äldre än på partikongressernas ombud.

Gunnar Hökmark, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet