Hoppa till innehåll

Välfärden i Norrköping hotas av Socialdemokraterna – krönika i Norrköpings Tidningar

Socialdemokraterna fortsätter sitt korståg mot privat företagande inom välfärden. Partiet beslutade på sin partikongress att helt försöka stoppa vinster i skola, vård och omsorg. Det skulle innebära en den största nedläggningen av svensk välfärd genom tiderna.

Det är tydligt att Socialdemokraterna låtit Vänsterpartiets motvilja mot vinst och företagande bli utgångspunkt för hela debatten i stället för att lägga fokus på kvalitet. Aldrig tidigare, inte ens under år av löntagarfonder och statliga hamburgarresturanger, har Socialdemokraterna kommit i närheten av det angrepp som nu riktar mot svenskarnas välfärd.

Den privata sjukvården, skolan och äldrevården har utvecklats på grund av att det offentliga inte hade kapacitet eller förmåga att erbjuda människor rätt omsorg när det behövdes. Möjligheten att göra vinst har skapat incitament till att hålla nere kostnader och öka effektiviteten, men det har också stimulerat utvecklingen av nya lösningar och tjänster som i sin tur höjt nivån på välfärden.

I dag står det privata för mer än 40 procent av alla vårdcentraler. Det är också där vi ser nöjdast patienter enligt Sveriges Kommuner och Landstings årliga patientenkät: 74 av landets 100 bästa vårdcentraler är privata.

Det gäller också skolan. I dag går en fjärdedel av alla elever i fristående gymnasieskolor och i Norrköping finns sex fristående gymnasieskolor. Dessa bidrar inte bara med viktiga platser utan även med en bredd som inte finns inom det kommunala.

Samtidigt går 15 procent av alla Sveriges elever i fristående grundskolor och många barn skulle lida av att förlora sin utbildningsplats. Kommunala skolor utan lediga platser skulle bli enda alternativet. Det vore en katastrof för de kommunala utgifterna, men mycket värre än så en katastrof för de barn som plötsligt tvingas in i en skola som saknar resurser och vars utbildning de inte är intresserade av.

Det gäller även äldrevården. I Norrköping finns det ett stort utbud av privata äldreboenden. Skulle Socialdemokraterna driva igenom sitt vinstförbud riskerar våra äldre att se sitt äldreboende nedlagt och dementa patienter riskerar att tvingas föras till äldreboenden där det i dag saknas vårdplatser. Äldre som trivs med vardagen, med personalen och de andra boende som skulle ryckas upp från sin vardag till nya boenden som inte finns.

Om Socialdemokraterna förverkligar sitt hot om att stänga ner det fria företagandet inom omsorgen skulle det innebära en välfärdskatastrof. Miljoner människor över Sverige och tiotusentals i Norrköping som skulle förlora den omsorg de i dag är beroende av.

Det handlar inte om kvalitet och har aldrig handlat om kvalitet. I stort har alla privata verksamheter bättre utfall när det gäller kvalitet och fokus på den enskilde. Det politiska målet är inte att lägga ner de som fungerar dåligt utan de som fungerar så bra att de ger vinst. Det är en renodlad socialistiskt angrepp på privat företagande, på vinsten och på människors rätt att bestämma.