Hoppa till innehåll

Valet handlar om vägval – krönika i Opposition Skåne

Valet handlar om vägval för det svenska samhällets utveckling, inte om hur man bäst markerar avstånd mot Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Det är genom att hävda våra värden och genomföra en politik som utvecklar Sverige som vi bäst visar väljarna skillnaden mellan dem som vill stänga in, vända Sverige inåt och släppa loss löftenas populism.

Sveriges framtid som en liten men stark nation ligger i att vi kan vara starka i världen. Inte genom deklarationer om vår egen storhet, som socialdemokrater ofta tycks tro, utan genom reformer som gör vår sjukvård världsledande, vår industri konkurrenskraftig, vår forskning världsledande, vår digitala utveckling i täten och våra stora företag till ledande globala genom att vi bejakar Europa, den inre marknaden och öppenheten med omvärlden.

Det kräver att vi tillsammans med andra bygger säkerhet och gemenskap, värnar fri handel, en förnuftig klimatpolitik och en gemensam marknad som ger svenskt näringsliv den bästa hemmamarknaden. I en värld där hoten blir allt fler stärker vi samarbetet mellan demokratier.

Alternativet är de som vill höja skatterna, öka utgifterna, förbjuda valfriheten och det fria företagandet inom välfärden, som vill jaga stora företag ut ur landet genom att ge efter för vänsterns syn på företagande och vinster, som inte förmår stärka försvaret och som räds Nato lika mycket som man är osäker i EU.

Valet handlar om dessa alternativ och inte om Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet ska vara andra klassens partier i riksdagen. I riksdagen graderas nämligen inget parti. Det är storleken och den parlamentariska förankringen som avgör politiken.

Vi moderater vill forma politiken med alliansen. Vi kan finna stöd i riksdag och i överenskommelser i offentliga utredningar och i utskott, men det är alliansen som är den regeringskoalition vi går till val på. Socialdemokraterna går till val på en politik som präglats av Vänsterpartiets retorik om att vinst är stöld, att företagare ska misstänkliggöras och banker beskattas för att de är banker.

Om man i det politiska arbetet överordnar avståndstagandet till ett politiskt parti underordnar man politikens innehåll. Så underordnades frågor om skatter, försvar, energi, ekonomi och företagande, liksom Nato och arbetet i den Europeiska unionen under nuvarande regering.

Framförallt underminerar man värnet av friheten, demokratin och det öppna samhället, genom partitaktiska markeringar som inte har med politiken utan med det politiska spelet att göra. Det finns inget som spelar populister mer i händerna än när de ansvarsfulla krafterna i politiken släpper politiken och gör den till ett spel.

Vi moderater har vår trygghet och vår identitet, som är det bästa sättet att markera mot Sverigedemokraternas främlingsfientlighet, populism och rädsla för omvärlden liksom mot Vänsterpartiets förakt för demokratin. Reformerna och verkligheten är vår styrka. Ett öppet och dynamiskt Sverige där brottslingar straffas, där hederliga människor är trygga och medborgarna har den största möjliga friheten att göra Sverige till ett ledande land.

Där Skåne i sin del av Europa med öppenhet kring Öresundsregionen kan bli ett kraftcentrum i norra Europa. Där region efter region kan utvecklas över gränserna eftersom gränserna alltid varit hinder. Med nya förbindelser ut på kontinenten i centrum för en ny tid. Vi moderater kan göra både och: värna tryggheten och utveckla friheten. Vi sätter gränser för brottslighet och kriminalitet, inte för människor och regioner att utvecklas.