Hoppa till innehåll

Vad du kan göra för Europa

I dag kunde jag på en mottagning direkt efter omröstningen gratulera företrädare för det kroatiska parlamentet och regeringen till att Europaparlamentet röstat ja till en ny medlem i Europeiska Unionen. Det är inte så ofta det händer men Kroatien blir nu medlem nr 28. Det innebär en stimulans till samtliga länder på västra Balkan att reformera och förändra. Det är precis det som Kroatien har gjort och därmed omvandlat det egna samhället. Det är bra för kroatiska medborgare och det är bra för alla dem som vill se en stabil och fredlig utveckling på Balkan.

Medan beslutet om Kroatien vittnar om en styrka och förmåga ger den ekonomiska krisen inte samma handlingskraft. I ett anförande i kväll har Frankrikes president Sarkozy talat för ett nytt fördrag istället för att presentera en politik för att Frankrike ska kunna minska budgetunderskott och skuldbörda till de nivåer som den nya stabilitetspakten kräver.

Med diskussionen om nytt fördrag, och därmed risken för en lång och omfattande fördragsprocess med betydande osäkerhet bidrar han och andra nu till att skapa ökad osäkerhet istället för att skapa förtroende genom handling. Samtidigt ifrågasätter han uppenbarligen den fria rörligheten inom EU. Men det är inte denna som har lett till att Frankrike under många år har haft underskott och växande skuldbörda.

Frankrike behöver inte starkare EU-regler för att göra det som krävs. Dels finns redan nya starkare regler på plats. dels kan Frankrike, och andra länder göra det som krävs utan någon fördragsförändring. En fördragsprocess kan snarare leda till att det vi nu behöver göra skjuts på framtiden. Det om något driver de spekulationer som nu präglar media om en tilltagande kris.

Ansvarstagande börjar hemma. Fråga inte vad EU kan göra för dig utan vad du kan göra för Europa.