Hoppa till innehåll

Utveckling vägen till minskade utsläpp

En dag som för min del har inneburit den sista voteringen här i Strasbourg, där vi bland annat genom oss svenska moderater fick igenom tydligare krav på öppenhet och offentlighet. I dag har vi också i EPP gruppen haft de första diskussionerna kring det framtida systemet för övervakning och tillsyn av de finansiella marknaderna. Det är inte så lätt som man skulle kunna föreställa sig eftersom det handlar inte bara om nationella intressen utan också nationell suveränitet när det gäller beslutsfattande i frågor som gäller kapitalförstärkning av företag. Vem som fattar beslut om hur ett enskilt lands regering ska göra när till exempel en bank behöver kapitaltillskott är en viktig fråga, inte minst för de länder som har stora banker med filialer eller dotterbolag i andra medlemsstater.

I ett större perspektiv ser vi hur sanningens minut närmar sig i Köpenhamnsförhandlingarna, och hur svårt det är att där jämka samman olika intressen. Oavsett hur resultatet blir så kommer vi se hur en ny och betydligt mycket mer ambitiös process har startat. Och det som till syvende och sisdt kommer att avgöra resultaten i verkligheten är hur snabbt vi kan utveckla energikällor som leder till ett minskat uttag av olja, gas och kol. Gör vi inte det kommer framväxande ekonomier att använda energi i snabbt växande omfattning samtidigt som rikare länder även med en framgångsrik hushållning kommer att ligga kvar på en hög nivå.

Det måste bli lönsamt att stoppa skövlingen av regnskogar men också att låta arealer återbeskogas, eller åter användas för odling av livsmedel av olika former. Ny kärnkraft och fussionskraft ger andra möjligheter, vindkraft också, liksom mer avancerade former av solenergi. Och så gäller det att använda energi effektivt där en ökad elanvändning är avgörande. Ju mer vi i dag kan göra för att ersätta kol och olja, desto mer lägger vi grunden för en bättre distribution av energi genom el och alternativa energikällor.

Ska vi kunna uppnå detta så gäller det att inte gå den väg som demonstranterna utanför konferenscentret vill gå utan genom tillväxt, handel, kommunikationer och utveckling som ger fattiga länder större möjligheter och bättre råd men som framförallt driver utvecklingen framåt.