Hoppa till innehåll

Utred Malmös välfärdsmodell- Krönika Opposition Skåne

Varför i all sin dar Ilmar Reepalu? Om nu regeringen vill utreda välfärdsverksamheter som människor själva väljer varför välja en person att utreda som har en gedigen erfarenhet av att hindra valfrihet, monopolisera välfärdsverksamheter så att dålig kvalitet och service består och driva den så att förluster drabbar skattebetalarna?

I grunden skulle vem som helst ha varit mer lämpad att utreda den för socialister svåra frågan om vinster i välfärdsföretag än Ilmar Reepalu. Varför inte Göran Greider eller Jonas Sjöstedt själv? De har i alla fall ingen erfarenhet alls av hur man driver kommunal verksamhet så att den motverkar valfrihet och bra service till medborgarna. De har ju ingen erfarenhet alls av att driva välfärd. Men just Reepalu är den som har ansvarat för att något i den svenska välfärden går sönder, nämligen när man monopoliserar och dogmatiserar, när man gör medborgarnas krav till ett hot, deras önskemål till ett mål att bekämpa och där man har utvecklat välfärden i Malmö så att den ligger under de flesta snitten i riket.

Tanken att Reepalus erfarenheter av hur välfärd ska drivas och utvecklas är illavarslande. Tanken på att göra Malmös socialdemokratiska välfärdsmodell till hela Sveriges, med samma köer, samma kvalitet och samma maktfullkomlighet måste även för socialdemokrater vara lite skrämmande. Det må vara en sak att skandera mot vinster i välfärden men att målmedvetet bekämpa valfriheten och medborgarnas rätt att välja är lite väl magstarkt.

Det intressanta är att jag inte hört någon svensk socialdemokrat utanför Malmös gränser hävda att stadens välfärdspolitik är en modell att se upp till. Det finns nog väldigt få medborgare i Malmö som i ett samtal om välfärden skulle säga att ”så som vi har löst det i Malmö är det allra bästa!”

Så varför Reepalu? Och varför utreda verksamheter som är så bra att människor väljer dem och väljer bort de kommunala som inte håller måttet? Varför inte utreda de välfärdsmodeller i vårt land som stänger för valfrihet och som motverkar privata alternativ? För att studera vad som händer med människors valfrihet och syn på välfärden? För att utreda kostnadsutveckling, kvalitet, service och utveckling? Varför inte låta utreda Malmös välfärdsverksamheter i stället för fungerande välfärdsföretag? Det är ju där de stora problemen finns. Inte i vinsterna där det går bra utan förlusterna för alla när det går dåligt. Men den utredningen bör skötas av vem som helst utom Ilmar Reepalu.

Gunnar Hökmark delegationsledare för Moderaterna Europaparlamentet

 

Länk till krönika:

http://oppositionskane.se/2015/03/23/gunnar-hokmark-utred-malmos-valfardsmodell/