Hoppa till innehåll

Utanför Sveriges gränser, långt bortom Sveavägens dramatik

Något mindre har stödet för kroatiskt medlemskap i EU blivit men likväl med en övertygande styrka. Med 56 % som stöder ett ja i opinionsmätningarna finns det mycket som tyder på att EU får sin medlem nummer 28 under 2013 och kroatiska parlamentariker och statsråd som observatörer i olika beslutsfora. Och på söndag kan det mycket väl bli med en större siffra som kroaterna säger ja till EU.

Efter det att en ny regering har tillträtt i Kroatien kvarstår samma tydliga inriktning på att fullfölja landets politik för att bli medlem i EU. Den tidigare regeringen la ner en betydande ansträngning med att bryta med det gamla,vad gäller korruption och svaga rättsinstitutioner på ett sätt som kan vara ett föredöme för andra, och underlåtenhet vad gäller krigsförbrytelser. Det är ett nytt Kroatien som nu på söndag folkomröstar om medlemskap i EU. Och det är ett Kroatien där de politiska partierna utan egentligen något undantag ser möjligheterna och tryggheten i ett EU-medlemskap.

Det har nästan ibland varit lite komiskt i Europaparlamentets gemensamma kommitté med det kroatiska parlamentet när en djupt EU-kritisk engelsman förgäves har försökt förklara för sina kroatiska kolleger hur farligt medlemskapet är.

Så är inte bilden hos dem som söker ett medlemskap för att därmed också växa in i en annan tid med rättsstatens garantier och frihetens öppenhet.Och den gångna veckan i Strasbourg, där EU-kommissionen presenterade ett antal rättsliga åtgärder för att klargöra kraven gentemot Ungern i liknande frågor visar att medlemskapet stärker rättssatens regler.

Och farligt ser medlemskapet heller inte ut för dem som vill ha en öppen och konkurrenskraftig ekonomi i Europa.

Liksom engelsmän förblir engelsmän i Storbritannien och i EU, och fransmän fransmän så kommer kroater säkerligen förbli kroater vad gäller kultur, tradition och allt annat som definierar ett samhälle som utvecklas.

Men skyddet mot ett återfall till plågorna och hatet vinner man i en gemenskap som bygger på frihet och demokrati. Och därför är också 56% av kroaterna för ett medlemskap medan drygt 30% är emot. Det är inte säkert att den utomstående blir imponerad av de krafter som stöder nej-kampanjen i Kroatien.

Det är till stor del de som vill låta det gamlas motsättningar och fientligheter styra över framtiden. De som inte vill ta itu med krigsförbrytelserna, de som känner ett hot i kampen mot korruption och den kamp mot organiserad brottslighet som EU-medlemskapet ger styrka åt. Förutom självfallet alla dem som känner tveksamhet inför det nya, som överallt.

Men faktum kvarstår, de som allra helst vill göra upp med det gamla stöder medlemskapet och de som istället vill ta det med sig in i framtiden är emot. Något säger det om vad EU kan erbjuda för fred och säkerhet.