Hoppa till innehåll

Utan Sharon ökar behovet av stöd för fredsprocessen

”Den israeliske premiärministern Ariel Sharon kommer av allt att döma inte att kunna leda Israel och ej heller gå i täten för den förnyelse av israelisk partipolitik som hans nya partiibildning Kadima var ett uttryck för. Det är till skada för fredsprocessen och till skada för Israel som därmed förlorar inte bara en stark ledare utan också ett viktigt politiskt alternativ inför framtiden,” säger Gunnar Hökmark.

– Den israeliske premiärministern Ariel Sharon kommer av allt att döma inte att kunna leda Israel och ej heller gå i täten för den förnyelse av israelisk partipolitik som hans nya partiibildning Kadima var ett uttryck för. Det är till skada för fredsprocessen och till skada för Israel som därmed förlorar inte bara en stark ledare utan också ett viktigt politiskt alternativ inför framtiden.

Det säger Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark som också är ordförande i Samfundet Sverige- Israel.

– Den tid av osäkerhet som nu kommer att finnas kommer med all säkerhet att utnyttjas av dem som hindra och stoppa fredsprocessen. De grupper som med självmordsbombningar och terrordåd vill skapa instabilitet och stärka hatets krafter kommer göra vad de kan för att försvåra för freden och ytterst för Isreals möjligheter att leva i fred.

– Detta stärker de krav som nu måste ställas på europeisk politik gentemot Mellersta Östern. EU måste tydligt agera för att sätta tryck på Iran och andra parter som stöder och finansierar terrorismen med målet att utplåna Israel. Den palestinska myndigheten måste ta itu med de grupper som undergräver dess egen auktoritet och trovärdighet.

– Likväl som palestinier måste veta att de har ett stöd för en palestinsk stat, under förutsättning att den palestinska staten uppfyller sina åtaganden vad gäller terroristbekämpning och rättssäkerhet, måste Israel veta att det finns ett ovillkorligt europeiskt stöd för dess existens och rätt till säkerhet. Israel måste stödjas att fortsätta den politik som Sharon har inlett, säger Gunnar Hökmark.