Hoppa till innehåll

Upp som en sol, ner som en kolbit- Replik UNT

De miljöpartistiska riksdagsledamöterna Lise Nordin och Niclas Malmberg visar i ett svar till min artikel om att Miljöpartiet och Vänsterpartiet är Sveriges kolpartier (22/5) just på min poäng att när man inte vet vad man gör vet man heller inte vad resultatet blir. Låt mig kort bemöta vart och ett av deras påståenden.

 

”Det första misstaget begår Hökmark i beskrivningen av den tyska energipolitiken. Tyskland har nämligen byggt ut mer förnybar energi än de avvecklat kärnkraft.”

 

Detta påstående är fullkomligt irrelevant eftersom avvecklingen av kärnkraften likväl leder till ökad kolanvändning jämfört med om man behållit kärnkraften och låtit de förnyelsebara ersätta den fossila energianvändningen i Tyskland. Vindkraft behöver dessutom en stabil basproduktion som komplement. Bland annat är vindkraften så dyr att den av ekonomiska skäl driver fram en billigare kompletterande energiproduktion med kol. Miljöpartiets politik leder i Tyskland till ökad kolanvändning. När verklighet och karta skiljer sig åt gäller verkligheten. Tyvärr för Tyskland och tyvärr för miljön.

 

”När Europaparlamentet 2013 röstade om att försöka höja priset för utsläppsrätterna röstade Hökmark och hans politiska allierade i parlamentet ner förslaget. Hökmark är alltså personligt bidragande till att göra den tyska kolkraften billigare och öka koldioxidutsläppen i Europa.”

 

Detta är det andra felet. Vi röstade för det förslag som förändrats genom våra krav på en långsiktighet och stabilitet i prissättningen av utsläppsrätterna. Det är nämligen en förutsättning för att någon ska våga investera dels i energiproduktion, dels i energiintensiv industri.

 

En av byggstenarna i detta system är att bättre koppla samman Sveriges elnät med resten av Europa. Detta möjliggör både export av ren svensk el och underlättar samtidigt ytterligare utbyggnad av förnybart, genom den ökade stabilitet som ett mer sammankopplat nät medför. Detta är ett steg på vägen mot framtidens energisystem med 100 procent förnybar energi.”

 

 

Just detta ligger det en hel del i men tyvärr är problemet att Miljöpartisterna inte vet vad de gör och därför heller inte inser konsekvenserna. Genom att de har drivit igenom en förtida avveckling av kärnkraft kommer det finnas mindre eller ingen elkraft att exportera från Sverige till bland annat Litauen och Polen, som både behöver ökat oberoende från Ryssland och ersätta kolkraft med svensk miljövänlig elkraft.

 

Inför valrörelserna lovade miljöpartister att CO2 utsläppen skulle minskas med 60 % fram till 2030 tillsammans med en lång rad andra mål. Det blev i regeringsställning ett krav på 40 % minskning, och enbart detta, istället för våra krav på minst 40 % och ytterligare 10 % genom internationellt stöd till andra länder. Upp som en sol och ner som en kolbit.

 

Gunnar Hökmark