Hoppa till innehåll

Ukraina, Roaming, Solvency, förnyelsebara, Hedge f

Den europeiska [BILD1]oförmågan att ge ett öppet medlemsperspektiv till Ukraina, gärna långt fram i tiden, riskerar nu att lämna landet i djupare problem än vad det själv har satt sig i. De länder som i ivern att inte förarga Ryssland nu säger nej, utelämnar inte bara Ukraina åt en ny maktkamp med påtryckningar från Moskva utan riskerar också att försämra läget i Europa. Tyskland, Belgien och Holland må behöva mycket gas, men deras ställning blir inte starkare av att rysk politik påverkar våra ställningstaganden.

Frågan om dataroaming, det vill säga mobila bredband över gränserna, började dagen för min del. Det var teleoperatören 3 som tillsammans med SME union hade ett frukostseminarium om prisutvecklingen kring dataroaming. 3 som är en utmanare hävdade föga förvånande att de gamla operatörerna gärna stänger dem ute genom att kräva höga termineringsvgifter (uppkopplingsavgift på ett annat nät kan man säga) och samtidigt ta ut höga transfereringsavgifter från konkurrenter.

Min uppfattning i denna fråga är den samma som gällde i frågan om teleroaming. Prisreglering på konsumentnivå stryper marknadens utveckling medan en reglering på operatörsnivå som ger alla lika tillträde och konkurrensmöjligheter ger en bättre spelplan. Mitt budskap var därför att öppna upp genom att reglera hur operatörer tillåter konkurrens i varandras nät är en god sak men att prisreglering gentemot konsument riskerar att hindra utveckling av tjänster och kvalitet, till exempel snabbhet.

Senare på dagen röstade vi i det ekonomiska utskottet i stort sett bort hela den rapport som socialistgruppens företrädare Poul Nyrup-Rasmussen hade författat kring Hedge funds med omfattande krav på reglering och intervention, med utgångspunkten att dagens finanskris ställer krav på regleringar. Nu är Hedge funds snarare riskspridare än riskskapare, däremot krävs transparens och öppenhet. Och det var med den inriktningen som utskottet tog den rapporten, liksom en rapport om hur Europas finansiella marknader ska övervakas. Det ska ske genom dagens nationella strukturer i ökat samarbete, inte genom att tillskapa nya myndigheter på EU-nivå.

Frågan om Hedge funds leder också tanken till diskussionen om Statsfonder som Economist skriver om här med utgångspunkt i att förändrade råvarupriser slår hårt mot de länder som bygger sin välfärd på stigande råvarupriser och inte på investeringar. Värd att läsa.

Frågan om råvarupriser var just en av de frågor som utfrågningen av centralbankschefen Trichet handade om, där han konstaterade att vikande priser också minskar det växande trycket som han såg förra gången vi träffades, då riskerade de att dra upp priserna på andra varor, nu minskar de trycket på inflationen överhuvudtaget samtidigt som vi ser en tydlig nedgång i konjunkturen överlag.

Det var för min del svårt att förstå varför den svenska riksbanken höjde räntan vid sitt senaste räntemöte eftersom det är så uppenbart att den globala konjunkturen nu viker, det påverkar i hög grad den europeiska ekonomin och inte minst eurozonen. Problemet med riksbankens höjning är att den i praktiken riktade sig mot strukturella prishöjningar i form av stigande råvarupriser som långsiktigt är ett resultat av en växande efterfrågan. Det är prishöjningar som inte är konjunkturella, däremot medverkar de till att lugna ner ekonomin. Men när det dessutom som nu är så att priserna fortsatt är höga men likväl vikande är det svårt att hävda att de bidrar till växande inflationstryck.

Det inflationstryck vi har i den delen har mer att göra med brister i form av rörlighet på arbetsmarknaden, som tilltar i lågkonjunktur, och måste motverkas genom utbudsreformer. Räntehöjningar har den effekten, liksom finanspolitiska förändringar, att de har en viss eftersläpning när det gäller effekten. Den senaste räntehöjningen påverkar konjunkturen om 12 till 18 månader, dä vi av allt att döma borde stimulera den snarare än strypa den. Konjunkturpolitik är en spännande tanke men kompliceras av att vi noterar konjunkturförändringen för sent, agerar för sent med för sen effekt som därför blir den motsatta man tänkt sig, det vill säga man kyler inte av en uppgång utan förstärker en nedgång.

På motsvarande sätt borde finanspolitiska insatser i konjunktursyfte ha gjort i god tid innan nedgången, då många istället talade om vikten att göra besparingar för att motverka överhettning. Konjunkturpolitik blir lätt en jakt på den egna svansen. När man väl agerat, och när aktionen får effekt har förutsättningarna förändrats. Att höja räntan på väg in i en kraftig avmattning kan försvaras med att man skapar trovärdighet i avsikten att kontrollera inflationen och det är legitimt. Dock är det nog så att fortsatt relativt höga priser håller igen samtidigt som en nedgång motverkar oron eller förväntningarna på höjda priser.

I frågan om inflation och prishöjningar gör Trichet nu en mer lugn bedömning med lågkonjunkturen i ryggen.

Frågan om livsmedelspriser kom också att bli utgångspunkten för en längre diskussion om europeisk jordbruks- och biståndspolitik när den moderata delegationen möttes som varje onsdag klockan 14 00.

Under förmiddagen, efter utfrågningen av Trichet gick jag till industriutskottet för att diskutera en rapport om copyright och immaterialrätt, där jag underströk min och EPP-ED gruppens uppfattning att man måste hålla en tydlig rågång mellan det som är operatörers ansvar och det som är rättssystemets, utan att för den skull utesluta att operatörer har ett ansvar att bidra till rättsystemet och samarbeta med dess företrädare. En springande punkt är harmonisering av regler och processföring vad gäller copyright frågor över Atlanten liksom mellan EU-länderna.

Förhoppningsvis gav en halvtimmes förhandling precis därefter om försäkringslagstiftningen resultat vad gäller svenska överskottsfonders roll när man räknar på soliditet.

Under en halvtimme efter lunch blev det diskussion kring förnyelsebara bränslen där vi tyvärr är på väg in i en detaljerad och styrande lagstiftning som istället för mål och krav reglerar hur stor del av bilbränslen som ska vara olika typer av förnyelsebara bränslen av många olika slag förutom biobränslen.

I det ekonomiska utskottet presenterade kommissionären Charlie McCreevey på eftermiddagen sin syn på de finansiella marknadernas utveckling. Jag tog mig därefter till kontoret för en halvtimmes kontorsarbete innan det blev styrelsesammanträde med European Friends of Israel inför vår stora konferens i Paris i november, med ett antal utrikesministrar och Frankrikes president som talare. I morgon bitti blir det radiodebatt kring biobränslen vid en tidpunkt som ställer krav på att jag börjar dagen lite före sex. Men en del uppnåddes i alla fall i dag, hoppas jag.