Hoppa till innehåll

TV utan gränser bäst för Europa

Europas behöver en gränsöverskridande TV-marknad som gör det möjligt för europeisk film- och TV-industri att hävda sig globalt. Annars kommer andra globala aktörer att förstärkas. Det säger moderaternas delegationsledare Gunnar Hökmark i en kommentar till Europaparlamentets behandling av direktivet TV utan gränser.

De som nu vill reglera och försvåra för europeiska kanaler motverkar inte bara publikens frihet utan också det europeiska kulturlivets förutsättningar att hävda sig i gamla och nya TV-media. Undergräver man principen om att det är ursprungslandets lagstiftning som ska gälla för TV-sändningar försvårar man för paneuropeiska kanaler med en bred publik att växa fram. Det kommer att drabba europeiska filmskapare och europeisk TV-industri till förmån för globala konkurrenter, sa Hökmark.