Hoppa till innehåll

TV-direktivet och besök från Stockholm

[BILD1]Under dagen har vi haft presidency, arbetsgrupper och gruppsammanträde, följt av ett delegationsmöte för de svenska moderaterna. I dag hade vi besök av moderaternas pressavdelning i Stockholm(På bilden).

Nu är det minisession som handlar bland annat om rättighetsstadgan och arbetsrätt i form av frågan om flexicurity. I morgon kommer debatt om en fråga som visar hur lätt debatten om växthuseffekten kan gå fel om de som vill reglera och planhushålla får sätta agendan. I en rapport som vi kommer där vi har många ändringsförslag föreslås på fullt allvar att handel ska ses som ett hot mot klimatet. Det är en inställning som mer än något annat är ett hot mot fattiga länder och deras möjligheter att möta klimatförändringar och att utveckla förutsättningar för att minska utsläppen. Socialistiskt tänkande blir inte bättre för att man talar om klimat. Det är lika farligt för våra möjligheter i den frågan som i så många andra.

Under eftermiddagen deltar jag i debatten plenum kring TV-direktivet som slår fast ursprungslandsprincipen för TV-sändningar, som ökar utrymmet för reklamavbrott, både vad gäller tid och mellanrum och slår fast regler för produktplacering.

Min poäng kommer att vara att slå fast att ursprungslandsprincipen är en förutsättning för en europeisk TV-industri som kan bidra både till kultur och media. De som vill annorlunda, och de är många, riskerar att fragmentera den europeiska TV-industrins möjligheter att konkurera med framförallt amerikansk industri.