Hoppa till innehåll

Tryckfriheten är inget skydd mot kritik

Det finns nu en tydlig tendens att de som talar mest om tryckfriheten verkar veta minst om vad den innebär. Journalistförbundets ordförande verkar uppfatta politiska reaktioner mot Aftonbladets artikel med antisemitiska vandringssägner som ett hot mot tryckfriheten, kanske i tron att tryckfrihet innebär frihet från kritik och andras uppfattningar.

Så är det inte. Tryckfriheten innebär friheten att trycka och publicera. Det är den ansvarige utgivaren som tar ansvar för innehållet. Det gäller också om det som står av något skäl skulle stå i strid med svensk lag. Agneta Lindblom Hultén som är journalistförbundets ordförande tycker inte att jag står upp för grundlagen eftersom jag kritiserat artikeln och konstaterat att det är att ansvar som faller på den ansvarige utgivaren. Antingen har hon inte läst artikeln eller så tror hon att politiker inte får lov att ha uppfattningar om det som skrivs i svensk press.

Det är fullkomligt självklart att uppfattningar som förs fram i artiklar av olika slag kan och ska debatteras. Det är däremot inte regeringens eller utrikesdepartementets sak att ta ställning till vad som är lämpligt, acceptabelt eller bra. Det avgör vi i Sverige genom öppen debatt, inte genom uttalanden från regeringsorgan.
Därför blir det också en obegriplig konflikt när företrädare för den israeliska regeringen kräver avståndstaganden, fördömanden med mera från regeringen vad gäller artikeln. Vad gäller innehållet och de budskap som förs fram har det från en lång rad olika företrädare gjorts mycket klart att artikeln innebär en spridning av antisemitisk propaganda. Och det blev som sagt inte bättre när Aftonbladets chefredaktör motiverade publiceringen på kultursidorna med att det inte fanns några nyheter, det var bara opinionsbildning.

Vilken uppfattning har Journalistförbundets ordförande om artiklar som saknar saklig grund förutom rykten som vandrat runt i århundraden. Vilket ansvar anser hon att vi alla har för att motverka antisemitism och ryktesspridning? Den svenska tryckfriheten ger henne full rätt att ha en uppfattning om detta.