Hoppa till innehåll

Tillväxtreformer istället för snusbråkande

En dag som ägnats åt utvärdering av de offentliga finanserna i EU, som visar mycket övrigt att önska. Det slående är hur mycket uppmärksamhet vi ägnar underskotten och frågorna hur vi ska finansiera skuldbördorna men hur lite vi agerar för att öka tillväxten och betala av skuldbördorna. En del institutionella förändringar är alltid nödvändiga men det för mig frustrerande är hur mycket energi som går åt till att diskutera nya institutioner som inte löser de problem vi har idag och förmodligen inte heller hade kunnat undvika den kris vi nu går igenom.

Bättre bankregler och bättre banktillsyn hade minskat många problem. En respekt för våra gemensamma budgetregler hade tvingat fram fler budgetreformer tidigare innan urholkningen av de offentliga finanserna hade tagit fart. Men utan tillväxt var vi sårbara och blev drabbade av betalningsunderskott, ökad upplåning och växande skuldbördor. Och därför är en ökad tillväxt nu avgörande för att möta morgondagens olika kriser. Stabila offentliga finanser är en nödvändig del i tillväxtpolitiken men den formas av de marknadsreformer som görs.

Under dagen också en diskussion med en grupp unga moderater från Skåne handlade om just dessa lite större perspektiv. Hur världen i kring oss förändras snabbare än vad vi riktigt inser samtidigt som vi biter oss fast i gamla föreställningar om hur välfärden tryggas. Och hur vi underlåter eller försummar att göra de reformer som vi nu måste göra för att i morgon återvinna konkurrenskraft och i övermorgon ett ledarskap som gör demokrati och mänskliga fri- och rättigheter än starkare.

I det perspektivet är kommissionens intresse för att reglera det svenska snuset en missprioritering. Det vore bättre att investera mer i forskning, att öppna upp den inre marknaden och att genom ökad frihandel skapa mer dynamik och tillväxt.