Hoppa till innehåll

Tiden har stått stilla

[BILD1]Så verkar det bli Mona Sahlin som efterträder Göran Persson. För 11 år sedan efterträdde Göran Person Mona Sahlin som kandidat till ordförandeposten för socialdemokraterna. Så mycket mer har inte hänt i socialdemokratin under dessa 11 år.

Mona Sahlin är en av de personer som jag känner bäst inom socialdemokratin. Vi hade under något års tid ett gemensamt radioprogram och vi var bänkgrannar i riksdagen. Hon är en mycket trevlig och öppen person med en realistisk syn på det mesta. Men vad hennes politiska profil och visioner för socialdemokratin var för 11 år sedan var oklart och det är ungefär lika oklart i dag. Även det säger något om tillståndet inom socialdemokratin. De visste inte så mycket vart de var på väg då och de verkar inte veta det i dag heller. Det är som att tiden har stått stilla. Och det verkar vara tidens stillastående som präglar socialdemokratins profil i dag liksom då.

Då, i mitten av 1990-talet, präglades deras visioner av återställare. Därefter av stopplagarnas politiska djärva framsynthet, allra tydligast uttryckt i stopplagen mot att privatisera sjukvård för att förhindra en växande sjukvårdsmarknad på patienternas villkor men med en försäkring som gäller alla. Mona Sahlins senaste epos handlar också om detta i en artikel om just stopplagen.

Det är inte en ny djärv framtidsinriktad socialdemokrati som förhåller sig till det moderna samhället vi ser träda fram. Det är en socialdemokrati som definierar sig som stopprörelse. Och den verkar ha stoppat i utvecklingen för 11 år sedan. Världen har sedan dess förändrats men inte socialdemokratins världsuppfattning. Internet som avfärdades som en fluga har bidragit till en ny värld. Sjukvården utvecklas världen över som en dynamisk kunskapsverksamhet till patienternas fromma. Behovet av nytt företagande är större än någonsin. Men socialdemokratin hindrar genom fack och lagstiftning nytt företagande och vill på samma sätt som då begränsa människors valfrihet. Därför är det logiskt att de nu ska utse 1996 års partiledarkandidat 11 år senare. Inte på grund av hennes politiska visioner utan för att tiden har stått still.