Hoppa till innehåll

Terrordåden skapar en ny verklighet – artikel i Expressen

Det är en ny verklighet som Europa lever i. Den har funnits här en längre tid. Terrordåden i Paris föregicks av terrordåd i London, Paris och Köpenhamn. I Stockholm kunde vi ha drabbats. Det handlar inte längre om enskilda händelser som uppstår slumpmässigt ur raseri eller ur enskildas hatfulla planer.

I Bryssel, där jag befinner mig nu, har två bomber detonerat i avgångshallen, med kanske uppåt 30 döda, så vitt man vet just nu. Många skadade. Inne i staden bomber vid två tunnelbanestationer, med döda och många skadade. Det är självfallet allvarligt.

Vi måste se detta som en utmaning av vårt öppna samhälle och se till att det fungerar som ett öppet samhälle. Annars har terrorn vunnit över samhället. För att göra det måste det öppna samhällets fiender ta itu med de tre uppgifter.

Dels har vi förtalets aktörer som menar att terrorn beror det öppna Europa och på de flyktingar som har kommit hit. I mitt twitterflöde sticker de upp sina uppfattningar i tron att det är öppenhet och frihet som är problemet, inte slutenheten, förtrycket och hatet. Terrorn har sin rot i förtryck, slutenhet och inskränkthet, i det hat som odlas när människor inte har tillgång till det syre som frihet och öppenhet ger. Terrorismen har slagit till i land efter land och känner inga gränser. Allra värst och allra mest i de slutna länderna där bara gränser finns.

Terroristerna tar sig alltid fram för att slå till mot öppenheten. Öppna gränser eller ej. Förtalets aktörer får inte förslumma vår debatt om hur vi ska möta terrorn. Den ska ske genom att vi bekämpar de skyldiga, inte genom att vi gör de oskyldiga till våra fiender.

Dels har vi de som menar att det är vårt eget fel, att det är demokratins och öppenhetens samhällen som bär skulden för att de provocerar människor. Det är fel. Friheten och demokratin provocerar slutenhetens och hatets krafter men attraherar alla dem som vill fly det. Det handlar om islamistisk terror och vi har ingen anledning att skygga för detta av hänsyn till de muslimer som är en självklar del i vårt öppna europeiska samhälle. Terrorismen drabbar dem lika mycket som alla andra oavsett tro eller härkomst.

Dels måste vi bekämpa terrorn i sig. Det måste ske genom en fungerande kontroll över våra gränser och genom att vi vet vilka som söker asyl. Det måste vara möjligt att fly till Europa och det ska inte förknippas med terror att man flytt från terrorns härdar. Vi måste vidga samarbetet mellan medlemsstaterna vad gäller terrorismens många olika grupper. Vi måste se till att polis kan få det stöd från samhället i övrigt, inklusive militärt, som behövs. Vi måste se till att polis kan agera i hela det svenska samhället utan minsta utrymme för att några delar ska vara no-go areas för polis. Vi måste upprätthålla en absolut respekt för rättsstatens regler oavsett var ifrån man kommer. Det gäller inte minst eftersom vi annars riskerar att de som har flytt från förtryck får leva med ett förtryck som följer dem.

Polis och militär måste få resurser att göra detta. Vi får inte acceptera att det skulle vara repression. Försvar av det öppna samhället är motsatsen till repression. Det är terrorn, och den skräck som kan följa i terrorns spår, som leder till repression. Nu är det tid att göra verklighet av parollen att friheten och demokratin måste försvaras med alla medel.

 

Gunnar Hökmark

Europaparlamentariker Moderaterna