Hoppa till innehåll

Telekompaketet mot slutgiltigt beslut

Nu i Strasbourg som denna vecka kommer handla om förberedelserna inför Köpenhamnsmötet, kring frågorna om vad som blev resultatet vid Europeiska rådets möte i förra veckan när det gäller den nye ordföranden för Europeiska rådet och utrikeskommissionären/ utrikesministern. Av fördragets högtflygande planer blev det kanske inte lika högtflygande personval men det ställer å andra sidan ytterligare krav på den process som nu ska komma, nämligen hur ordförandens roll ska se ut och hur den nya utrikestjänsten ska utformas.

I morgon röstar vi också om telekompaketet där resultatet har blivit, som tidigare har sagts och kommenterats på denna sida, att ingen får avstängas från nätet utan att det är förenligt och proportionellt med Europarådets konvention om mänskliga fri- och rättigheter och endast om man har blivit hörd. Tyvärr finns det inte längre något krav på att medborgarna ska ha rätt att få sin sak prövad i domstol. Det ger en något mindre styrka när det gäller rättstillämpningen även om det mycket noggrant föreskrivs under vilka villkor någon överhuvudtaget får stängas av. Sådan väldig revolution blev det därmed inte med Piratpartiet.

Men med telekomlagstiftningen läggs också en grund för den europeiska telekomindustrin och Europas möjligheter att över gränserna få fram fler världsledande tjänster och företag. Det bottnar i att konsumenterna får en större makt och valfrihet vilket driver utvecklingen gentemot de operatörer som tror de kan nonchallera service och tjänsteutveckling gentemot sina kunder. När telekompaketet i morgon antas, med några röster emot, blir det också det enskilt största lagverket som beslutas under det svenska ordförandeskapet i rådet.