Ta ledningen- Artikel Helsingborgs Dagblad

När Andrus Ansip, föreslagen till vice ordförande i EU- kommissionen med ansvar för den digitala marknaden utfrågades i Europaparlamentet var han tydlig med vikten av gemensamma lagar för den inre marknaden. Men det var samtidigt klart att han måste pressas vidare för att EU ska bli ledande för den digitala agendan. Den kräver nämligen att vi på europeisk nivå konsekvent satsar på att bygga ut mer kapacitet för att vi i Europa ska störst tillgång till snabba nät med störst kapacitet för morgondagens tjänster. På samma sätta som de tjänster vi idag använder kräver mycket mer än gårdagens nät kommer morgondagens tjänster och en gemensam digital marknad krävs långt mer än vad dagens tjänster och nationella marknader gör. Framtiden kräver mer och nästa fem år kommer att vara helt avgörande för utvecklingen av EU:s digitala ekonomi.

 

På samma sätt som Amazon, Spotify och iTunes har förändrat förutsättningarna för musik och böcker ser vi nu hur Uber, Airnbnb, Netflix och What’s app gör samma sak för hotell, taxiresor, TV och kommunikationer. I framtiden kommer liknande förändringar skapa nya möjligheter inom energi-, hälso- och utbildningssektorerna. Det handlar inte om en enskild sektor utan om en hel digital ekonomi som kommer att fortsätta förbättra våra liv. En ekonomi som förändrar villkoren för produktivitet, innovationer, konkurrenskraft och nya marknader.

 

Vi behöver därför nu se till att få ut den fulla potentialen av EU:s inre marknad, för varor, tjänster och för kunskaper. För att kunna uppfylla detta krävs att vi fullföljer redan tagna beslut inom spektrumprogrammet men även växlar upp för att så snabbt som möjligt sluta gapet mellan dagens fragmenterade marknader inom EU.

 

En av de största utmaningarna för den nya kommissionären är att överbrygga den nationella logik som styrt EU:s telekommarknader i decennier. En logik som fragmenterar marknader och skapar skyhöga kostnader för alla konsumenter och företag som rör sig över gränserna.

 

Utmaningarna är många men vinsterna är betydande. Men en kombination av praktiska reformer och visionär syn på hur Internet kan utveckla Europa kan vi på allvar öppna upp för en ny generation IT-entreprenörer som lägger grunden för nytt företagande och nya näringslivslösningar som moderniserar industri, näringsliv och offentlig sektor till top of the edge.

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna  Europaparlamentet