Hoppa till innehåll

Ta krafttag mot terrorismen – krönika i Norrbottens Kuriren

Under förra veckan skakades Europa än en gång av terrorn. I torsdags mördades 13 människor och 126 skadades när en förare i en lastbil mejade ner människor på stadens paradgata La Rambla. I fredags dödades två kvinnor och åtta skadades i ett knivdåd i Åbo. Nu krävs krafttag mot religiös extremism över hela Sverige.

Sverige är ett av de länder inom Europa som har flest våldsbejakande extremister per capita. Tidigare i år rapporterade Säpo att det finns tusentals våldsbejakande extremister och det är sedan länge känt att minst 150 jihadister har återvänt till Sverige. Terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm riskerar att efterföljas av nya attacker på nya platser i Sverige.

Men det politiska modet saknas och nödvändiga reformer uteblir. I grunden handlar det om en frånvarande tydlighet om vilka lagar och regler som gäller i vårt land. I kölvattnet av en delvis misslyckad rättsstat står vi sämre rustade att bekämpa extremism och terror.  Framförallt handlar det om att svensk lag ska respekteras och följas, inte bara av enskilda människor utan också av regeringen och av de myndigheter som har ett ansvar för att upprätthålla lagarna.

Till att börja med ska utvisningsbeslut verkställas. Vi får inte låta ett parallellt samhälle där kriminalitet styr växa fram. Det är ett verkligt problem – de närmaste åren beräknas ytterligare 50 000 människor gå under jorden. Här behöver vi förenkla utvisning men även se över kravet på att den som tas i förvar måste utvisas snabbt. Ska Sverige vara ett öppet land krävs lag och ordning.

För det andra ska den som ansöker om eller har uppehållstillstånd i Sverige och begår grova brott utvisas. Det gäller hedersbrott och förberedelse eller delaktighet i terrordåd men också organiserad kriminalitet, våldsbrott och sexualbrott. Vi har en skyldighet att pröva asylsökandes identitet och rätt till asyl men vi har ingen skyldighet att ge uppehållstillstånd till dem som bryter mot våra lagar eller inte har någon vilja att följa dem. Sverige ska vara ett tryggt land för alla som bor här och för alla som söker finna frihet i ett nytt hem.

Det innebär att den som söker uppehållstillstånd eller har uppehållstillstånd men som aktivt stöder Islamiska staten eller annan våldsbejakande islamism bör utvisas. Den som har relationer med extremistiska eller terrororganisationer har ingen rätt till fristad i Sverige. Vi ska vara en fristad för dem som söker sig från terror och förtryck. Inte för dem som genom sin ideologi eller samhällsuppfattning står för, sympatiserar med eller pläderar för förtryck och terror.

Sverige ska vara ett samhälle som människor söker sig till. Det förutsätter att vi också är ett land som bekämpar extremism och håller vår befolkning – nya som gamla svenskar – säker. Det kräver i sin tur att vi ersätter dagens symbolpolitik och höga tonläge med en politik som bekämpar terrorhoten och den grova kriminaliteten med rättsstatens medel.