Hoppa till innehåll

Swedbank som verktyg för Kreml – Krönika i Norrköpings Tidningar

  • av

Magnitskijs död har föranlett det förslag till lagstiftning som gör det möjligt att frysa tillgångar och visum för personer som begår människorättsbrott.

Ryssland är i krig med Europa. Det spelar ingen roll hur vi ser på det, för så länge Ryssland är i krig med oss har vi en konflikt som riktar sig mot Europas öppna samhällen. I Ukraina pågår konventionellt krig och inom EU pågår andra former av rysk krigföring som propaganda och finansiell krigföring. Swedbankskandalen är ännu ett bevis på att våra system inte är förberedda på denna typ av hot.Den penningtvätt det handlar om är omfattande och har pågått under flera års tid, framförallt genom Danske Banks kontor i Estland där 250 miljarder euro har tvättats. Uppgifterna om att 40 miljarder kronor slussats genom Swedbank – pengar som kan kopplas till den ryska regimen och till skandaler där andra europeiska banker är involverade – ska ses mot detta perspektiv. Situationen är allvarlig på grund av storleken på beloppen, men också på grund av de säkerhetspolitiska konsekvenserna.

I USA utreds politiker för kopplingar till Ryssland, inklusive president Trump, och i Storbritannien utreds grundaren för Leave.EU för ryska kopplingar. På Malta och i Slovakien mördades 2017 två journalister som utredde korruption och kopplingar till ryska oligarker. Vi ska inte lura oss till att tro att Sverige är skonat från påverkansoperationer.

Kriget pågår konstant, genom propaganda för att skada trovärdigheten för forskare med kunskap om Ryssland, genom IT-attacker och genom påverkansoperationer för att öka misstron mot Sveriges försvar, myndigheter och Nato. Ryska anfallsövningar mot Sverige glöms bort, eller beskrivs som försvarsövningar, medan svenska försvarsövningar utmålas som hotfulla. Nu har även den finansiella krigföringen blivit en aktuell fråga i Sverige.
Ryska oligarker har under lång tid skaffat sig förmögenheter, genom övertagande av företag och genom korruption, som har förts ut ur landet till europeiska bankkonton.

Dessa tillgångar har kunnat användas till verksamhet som går emot våra demokratier.
De pengar som slussats via Swedbank anses ha kopplingar till advokaten Sergej Magnitskij, som dödades i ett ryskt fängelse efter att ha utrett omfattande korruption. Magnitskijs död har föranlett det förslag till lagstiftning som gör det möjligt att frysa tillgångar och visum för personer som begår grova människorättsbrott. Jag själv har länge drivit på att denna lag ska införas på EU-nivå. Det skulle göra det svårare för oligarker att tvätta pengar i europeiska banker och finansiera kriminell verksamhet i Europa.

Andra åtgärder som krävs är bättre samarbeten mellan finansiella myndigheter och underrättelsetjänster, skärpta straff för penningtvätt och fler sanktioner. Den moderna tidens krigföring handlar inte bara om konventionellt krig – även om sådana hot måste tas på allvar – utan om andra former av krig.

Vi kan inte låta ryska oligarker tvätta svarta pengar genom europeiska och svenska banker, bortse från den säkerhetspolitiska betydelsen av en rysk gasledning genom Östersjön som riskerar ge en monopolisering av europeisk gasmarknad och anspråk på Östersjöns fria hav eller låta rysk desinformation prägla svensk samhällsdebatt. Vi måste försvara oss i alla delar av samhället och stärka våra institutioner mot dem som vill oss illa. Det är allvar.