Hoppa till innehåll

Sveriges skattetryck bör vara lägre än europasnittet

– Den höjda dieselskatten är ännu ett exempel på hur högskattesamhället driver fram en skattepolitik som avgörs av skattebetalarnas flyttkraft. Målet för den svenska skattepolitiken måste därför vara att sänka skattetrycket till nivåer som ligger under genomsnittet i Europa i dag.

Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar till regeringens höjning av dieselskatten.

– Den höjda dieselskatten är ännu ett exempel på hur högskattesamhället driver fram en skattepolitik som avgörs av skattebetalarnas flyttkraft. Målet för den svenska skattepolitiken måste därför vara att sänka skattetrycket till nivåer som ligger under genomsnittet i Europa i dag.

Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar till regeringens höjning av dieselskatten.