Hoppa till innehåll

Sveriges säkerhet och välstånd stärks i EU – krönika i Nya Wermlands-Tidningen

Sveriges säkerhet och välstånd stärks av vårt EU-medlemskap, som innebär en gemensam marknad, ökad frihet och handel med omvärlden. Det försämrade säkerhetspolitiska landskapet har gjort samarbetet nödvändigt, men det förutsätter att enigheten värnas. Europaparlamentsvalet i maj i år blir ett val mellan ett öppet, konkurrenskraftigt och utåtvänt EU eller ett inåtvänt och protektionistiskt.

Europa står inför utmaningar som Europas länder tillsammans måste möta. Det gäller ekonomin, digitaliseringen, klimathotet, migrationspolitiken och säkerhetspolitiken, som i sin tur påverkar Sverige och förutsättningar för lokal politik. Den stora konfliktlinjen ligger i vilken politik som ska föras, där jag anser att vi i EU bör prioritera frågor som enbart kan lösas gemensamt eller som direkt hotar Europas säkerhet.

Ryssland är i krig i Ukraina och mot den samhällsmodell som Europas demokratier bygger på. Ryssland och Kina söker ökat inflytande i Europa genom cyberkrig, desinformation och strategiska investeringar i infrastruktur. En ny rysk gasledning genom Östersjön och investeringar i strategiskt placerade hamnar är bara två exempel på försök som vi behöver stärka oss mot. Samtidigt är USA på reträtt, med en president som hellre startar handelskrig med Europa än främjar handel i världen. Då behöver EU bli mer utåtvänt.

Vid Europaparlamentets senaste session godkände parlamentet ett handelsavtal med Japan, som kommer att omfatta en tredjedel av världens ekonomi och stärka exportmöjligheter för svenska företag. Som ofta med handelsavtal var en protektionistisk minoritet emot, inkluderat flera av de svenska parlamentarikerna, men stödet var större. Det visar att det är viktigt hur svenskarna röstar i maj.

Parlamentet beslutade också om gemensam säkerhetspolitik, projekt för försvarsindustrin där Sverige har mycket att vinna och ökade anslag till forskning och utveckling. Det är en utveckling mot mer trygghet för Europas medborgare.

Utan den gemenskap som EU utgör skulle vi alla vara svagare mot yttre hot av de slag vi ständigt möter. Det får Storbritannien nu erfara. För att Sverige ska ha en trovärdig försvarspolitik behövs en förståelse för att krigföring sker på flera nivåer, och att försvaret av Sverige inte kan frånkopplas resten av kontinenten. Genom svenskt medlemskap i EU bidrar vi till att stärka Europa, samtidigt som samarbetet stärker Sverige.

Gemenskapen är en förutsättning för en politik som kan möta Rysslands aggressioner. Utan EU hade vi inte haft sanktioner mot Ryssland på grund av annekteringen av Krim, vilket hade inneburit att Ryssland ostraffat kunnat gå vidare i sin aggression mot andra. Även denna fråga ställer krav på svenska parlamentariker som drar en gräns mot Ryssland.

Europa bör vara ett centrum för den internationella ekonomin, mot protektionism och nationalism, och en garant för säkerhet och trygghet. Det förutsätter parlamentariker som vill hävda fri handel, europeisk säkerhet och en inre marknad som ger tillväxt och välstånd.