Hoppa till innehåll

Sverige tiger när internationell rättsordning undermineras

Den svenska tystnaden om det kapade svenskägda fartyget Stena Impero placerar Sverige i centrum för den framväxande konflikt mellan Iran och dess omvärld. Likväl är den svenska regeringens tystnad betydande. Det är ett övergrepp mot internationell rätt som Sveriges regering, oavsett fartygets ursprung,  har anledning att reagera mot. Kapningen är en del av en  en växande otrygghet på havet.

För ett antal år sedan var det somaliska pirater som kapade fartyg utanför Afrikas horn. Nu har vi under det senaste året sett hur Ryssland har kapat ukrainska fartyg med besättning i Azovska sjön och hur Iran under en längre tid har hotat med kapningar i Hormozsundet och på andra håll i regionen. Det underminerar inte bara internationell rättsordning, det underminerar fred och stabilitet.

Iran styrs av en regim som föraktar demokrati, mänskliga fri- och rättigheter liksom den enskilda människans värde. Sverige borde ha mod att kritisera en sådan regim och kräva ett frisläppande av fartyget.

Den svenska regeringens tystnad är anmärkningsvärd, liksom den tystnad som man under lång tid uppvisat inför den iranska regimens brutala förtryck och stöd till terror. Det vi nu ser ett exempel på är hur desorienterad den svenska Mellanöstern-politiken i sin helhet är.