På onsdagen klubbades en ny europeisk telekomlagstiftning i Europaparlamentet. Den öppnar för ytterligare konkurrens, snabbare nät och en europeisk digital marknad baserad på den femte generationens mobiltelefoni som bara kan lagstiftas om på europeisk nivå.

Telekomlagstiftningen är en fortsättning på den agenda för en europeisk telekommarknad som har inneburit god tillgång till koordinerade mobila bredband, gränsöverskridande nät och förutsättningar för att avveckla kostnader för roaming och surf utomlands.

När Ericssons vd Börje Ekholm varnar för att Europa håller på att halka efter USA och Kina i utvecklingen av 5g är det en varning om att europeisk ekonomi riskerar att bli en andra klassens ekonomi. Den femte generationens mobiltelefoni handlar nämligen inte om en ny generation mobiltelefoner utan om utvecklingen av ett internet för allt, dynamisk styrning av affärsmodeller, industriell produktion och smarta system för trafik, sjukvård och allt annat som avgör konkurrenskraft och välstånd.

Det handlar inte bara om förutsättningar för it, den digitala ekonomin eller nya tjänster på nätet utan om hela vår ekonomi. Den som släpar efter med 5g kommer att släpa efter när det gäller kunskapssamhället, den industriella utvecklingen, informationsteknologi och konkurrenskraft.

Den rödgröna regeringen har försvårat för det tidigare ledande it-landet Sverige att ta täten i denna utveckling. Genom att fördröja allokeringen av de för 5g viktiga frekvenserna i det så kallade 700 MHz-nätet tappade Sverige möjlighet att vara ledande i Europa.

De nya reglerna för telekommarknaden innebär att nästa regering behöver agera snabbt för att återta svenskt försprång inom digitalisering och innovation. För att investeringar även i framtiden ska riktas till den nordiska marknaden behövs en snabb och koordinerad lansering av 5g i Sverige och Norden. Med 5g kommer marknadens logik att förändras, med betydligt större magnitud än när 4g introducerades och det digitala tjänstesamhället växte fram.

Det är genom att EU har varit ledande i att avdela fler frekvenser för mobiltelefoni och utveckla en gemensam europeisk telekommarknad som det har varit möjligt att avveckla extrakostnader för roaming och surf utomlands. Det har varit nödvändigt för att kunna ta vara på den snabba framväxten av digitala tjänster och utveckla den digitala inre marknaden.

Den europeiska marknaden har länge varit i behov av omfattande marknadsreformer. I stora medlemsstater som Tyskland och Italien har utbyggnad av fiber och mobilnät hindrats av den gamla tidens monopolstrukturer som istället har premierat gammal teknik och utestängt nya aktörer från marknaden.

Resultatet är en kontinent som har svårt att hänga med i de amerikanska och asiatiska teknikundrens frammarsch. Den europeiska marknaden har, som ett resultat av bristande konkurrens, varit dåligt förberedd på det snabba teknikskiftet.

Den nya marknadslagstiftningen innebär att Europa nu tar betydande kliv framåt, med möjligheter för nya aktörer att få tillträde till befintliga nät, och investera i fiber och 5g-nät, snarare än mot nygamla kopparledningar. Mest betydelsefullt för Europas konkurrenskraft är beskedet att viktiga frekvensband för 5g ska öppnas innan 2020 års slut.

En tillträdande regering behöver säkerställa att det i Sverige finns infrastruktur för 5g till 2020 och säkerställa att tillräckligt spektrum frigörs över hela landet. Tillgången till mobila bredband kommer att avgöra Sveriges konkurrenskraft. I USA, Kina, Sydkorea och Japan pågår det arbetet redan och med än mer ambitiösa tidsplaner.

Sverige behöver en framåtblickande agenda där vi tar ledningen i utvecklingen av 5g i Europa. Det handlar om Sveriges och Europas välstånd, om vår konkurrenskraft och om vår globala roll.