Hoppa till innehåll

Sverige hamnar i bottenligan för mobilt bredband – artikel i SvD

  • av

700-bandet är avgörande för mobil räckvidd och för digitalisering genom 5G. Regeringen måste nu återställa ett dåligt beslut att senarelägga frigörandet av 700 MHz bandet, skriver Gunnar Hökmark (M).

I dag beslutar Europaparlamentets industriutskott att det så kallade 700MHz-bandet ska frigöras för mobila bredband senast 2020, med möjligheter för vissa medlemsländer att senarelägga med två år. Men i förra veckan fattade den svenska regeringen beslutet att 700 MHz bandet i Sverige i stället ska användas för tv-tittande i ytterligare två års tid. Därmed kan det inte som tänkt frigöras för mobila bredband från 2017, för full användning 2020. Med det försenas Sveriges digitalisering och utveckling mot den femte generationens mobiltelefoni 5G med två år.

Det finns sannolikt inget enskilt beslut som så mycket har skadat svensk konkurrenskraft, svensk industri, svensk landsbygd och svensk digitalisering som detta beslut kommer att göra. Med målet 2020 förmår Europa i sin helhet att vara ledande omvandlingen mot 5G, men Sverige har nu kört in till sidan för att i två års tid prioritera tv-tittande i 700-bandet.

Med 5G blir det digitala det nya normala. Nya produktionsformer, självkörande bilar, smarta städer och elnät, intelligenta hus, sjukvård och medicinsk behandling och mycket mer som totalt förändrar vardagen och logiken i vår ekonomi.

Italien som redan tidigare ligger bland de sista i Europa när det gäller digital utveckling kommer tillhöra de länder som senarelägger användningen av 700-bandet för mobila bredband. Sverige riskerar nu att tävla med Italien i stället för att gå i täten med Finland, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Sverige är i dag en av världens ledande it-nationer. Det har bidragit till ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Inför utmaningen att utveckla 5G låg vi fram till förra måndagen i täten genom att vi som ett av de första länderna i EU redan 2014 tagit beslutet att frigöra 700 MHz bandet för mobila bredband genom auktioner nu i höst. Regeringen kastade genom sitt fördröjningsbeslut Sverige ut ur framsätet tillbaka till baksätet.

Ironiskt nog fattades beslutet att fördröja digitaliseringen av digitaliseringsministern Peter Eriksson och har kryptiskt förklarats av försvarsministern. Det är ett bakslag för Sverige som digital ledare då det motverkar den svenska landsbygdens utveckling utan att ens ge säkerhetsvinster. I 700-bandet fanns förberett för så kallade blåljusmyndigheter att ha egna nät men också hybridlösningar som ger än större uthållighet i olika krissituationer.

Senareläggningen handlar av allt att döma om att återupprätta ett nytt Televerk i form av statliga Teracom som ska ta hand om näten. Det ger ingen säkerhet men motverkar konkurrens, investeringar och en snabb utveckling av nya tjänster och 5G.

Statsföretag för telekom är ingen framgångshistoria för Sverige. Det svenska telekomundret uppnåddes på 1990-talet genom avreglering av det gamla Televerkets monopol. Det ledde till lägre priser, ökad användning, investeringar, nya tjänster och en snabbt växande telekommarknad som förde Sverige in i den digitala ekonomin snabbare än andra länder.

Regeringen har sagt att det finns säkerhetsskäl och behov av nät åt blåljusmyndigheterna. Det är viktigt men det finns redan utrymme för blåljusmyndigheter i det nät som nu skulle ha frigjorts. Säkerheten handlar inte om basstationer eller frekvenser utan om kryptering och intrångsskydd. Det finns inget i säkerhetsläget som säger att vi ska se på tv i 700-bandet ytterligare två år.

Den mobila datatrafiken växer med 80 procent om året vilket kräver ökad kapacitet. 700-bandet är avgörande för mobil räckvidd och för digitalisering genom 5G.

Regeringen måste nu återställa ett dåligt beslut. Kraven på säkerhet och täckning handlar om krav gentemot operatörer och myndigheter. I stället för att skapa ett nytt televerk måste regeringen öppna för konkurrens och nystarta en auktionsprocess senast i slutet av 2017. Då har Sverige en möjlighet att fortfarande ta täten i att uppfylla det europeiska målet.

Gunnar Hökmark

delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet