Hoppa till innehåll

Sverige halkar efter – artikel i Borås Tidning

Vår levnadsstandard stiger långsammare än i andra länder och vi faller i välståndsligan. Faktum är att Sveriges BNP per capita utvecklas sämst i hela EU, skriver Gunnar Hökmark.

Den politiska debatten är full av diskussioner om vilket parti som gynnar vilket, medan Sveriges stora utmaningar har hamnat i skymundan. En sådan fråga är landets ekonomi, som är avgörande för vårt välstånd och för att vi ska klara alla andra utmaningar.

Sedan mitten av 1990-talet har mycket hänt i svensk ekonomi. Då genomfördes omfattande strukturreformer som stärkte ekonomins funktionssätt. EU-medlemskapet, de reformer det krävt och den större marknad det gett har lett till historiskt snabba löneökningar.

Reallönerna är i dag 50 procent högre än då och medlemskapet i EU ger ökade investeringar, handel och tillväxt. Men trots att den svenska ekonomin syns gå bra i dag är det inte så enkelt.

Den svenska tillväxten beror inte på vår ekonomis styrka utan på att den flyter med andra och är överstimulerad. Vi ser därför en relativt hög BNP-tillväxt som land, men en låg tillväxt per person.

Faktum är, som nationalekonom John Hassler har påpekat, att Sveriges BNP per capita utvecklas sämst i hela EU. Vår levnadsstandard stiger långsammare än i andra länder och vi faller i välståndsligan.

Svenska varor reas ut när vi säljer dem och import blir dyrare. Värdet på våra samlade tillgångar sjunker. Det gäller pensioner liksom löner.

Det beror på eftersatta struktur- reformer, på att skatter har höjts istället för sänkts, att problem har lösts med höjda utgifter istället för reformer, att entreprenörskap och företagande har försvårats och att vänsterregeringen förklarade krig mot vinster. Istället för att närma oss målet om lägst arbetslöshet i EU 2020 har Sverige förlorat sju platser och återfinns nu på den nedre halvan bland EU:s medlemsländer när det gäller andelen människor som söker jobb.

I detta läge finns de som vill skärma Sverige från omvärlden. Två populistiska partier som hatar öppenhet och samverkan över gränserna – Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet – vill att Sverige ska lämna EU.

Det skulle innebära att vi står utanför den fria konkurrens som råder på den inre marknaden, att svenska företag inte kan sälja lika enkelt till 500 miljoner andra européer och att Sverige inte får del av de gemensamma satsningarna på spetsutbildningar och forskning och utveckling i världsklass. Stora svenska företag skulle flytta sina huvudkontor, små företag skulle hellre växa i andra delar av EU. Svenska företag skulle förlora tillgång till en av världens största marknader och bli beroende av handelsavtal som gör oss till nummer två.

Ingen oberoende expert skulle hålla med om att välstånd byggs bakom murar och att isolering och protektionism är vägen till tillväxt, höjda löner och stigande välstånd.

Vår levnadsstandard har byggts av öppenhet, med medlemskap i EU som en fundamental del. Hotet mot svensk välfärd och svenskt välstånd kommer mer än någonsin inifrån, från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. De vill göra oss ensamma när vi måste vara starka med andra.