Hoppa till innehåll

Svar till Segelström i Finanstidningen

Inleder man som köpare en svart affär av hyreslägenhet skall man kunna få behålla lägenheten för 30% av svartpriset efter det att man angivit säljaren. Så vill Inger Segelström driva stockholmarna ännu djupare ner i det träsk av köer, svart marknad och mygel som präglar den reglerade bostadsmarknaden i Stockholm. Som stockholmare skall man vara rädd för en sådan utveckling.
Det kommer att leda till färre och färre tillgängliga hyresrätter och det kommer att förstärka de sociala problem som hyresregleringen skapar i Stockholm. Eftersom hyresregleringen utformats så att den motverkar nybyggande leder den till bostadsbrist och planekonomins alla konsekvenser i form av köer och svarta marknader. Men istället för att göra något åt roten till det onda vill nu Segelström förstärka det onda med ett angiverisystem som inte kommer att leda till en enda ny lägenhet, som kommer att förstärka motviljan att lämna ifrån sig en befintlig lägenhet och som kommer att göra den svarta marknaden ännu svartare. Det är en unken fläkt av det gamla sovjetiska systemet med planhushållning, köer och angiveri medborgare emellan.
Det som nu behövs är en marknadsanpassning av hyrorna i Stockholm. Det kan inte göras i ett enda steg utan genom att man dels respekterar dagens kontrakt, dels gör det möjligt för nya kontrakt att revideras och dels innebär att nya hus kan få hyror som gör det möjligt att bygga nya hus. Vi bör också pröva formerna för hyresvärdar att genom avtal med hyresgäster kunna betala för att man går över till marknadsanpassad hyressättning.
En marknadsanpassning kommer att motverka de skyhöga kostnader som för många är verklighet i dagens Stockholm och det kommer att leda till ökat bostadsbyggande .Och vi kommer att få fler hyresrätter för alla dem som vill bo i Stockholm, utan att de drivs till oärlighet och angiveri.

Gunnar Hökmark