Hoppa till innehåll

Styrkan i Internet är oberoendet

Den 1 oktober innebär en ny tid för Internet. Från i dag hanteras inte det centrala rotsystemet under det amerikanska handelsdepartementet utan genom det internationella samfundet av Internetanvändare med ICANN – som är det internationella organ som formats av användare för att hantera namn och nummer fördelning – som ett nav.

Internets framgång beror på att det har utvecklats som en självständig och öppen struktur, hanterat av användarna, vilket lagt grunden för dess totala dominans och breda användning.

Många har velat ställa Internet under ett mer politiskt styre med större utrymme för regeringar att ställa olika krav. Administrationen under det amerikanska handelsdepartementet, som inte varit någon styrning utan snarare en ram för Internets självständighet, har varit ett argument för de regimer som vill kontrollera informationsflöden och yttrandefrihet på nätet. Det gäller Ryssland, Kina, Iran och många andra. Nordkorea som ett udda exempel har gått en annan väg med ett eget nät, enligt uppgift med 28 olika webbsidor.

Nu klargörs Internet oberoende ytterligare, och säkras därmed. Samtidigt finns det skäl att vara på vakt mot dem som nu fortsatt vill reglera Internet inom politiska ramar. Det ska inte uteslutas att de anser att det finns ett större utrymme för påtryckningar nu när man inte har en stark motpart som den amerikanska regeringen som värnar oberoendet.

Den viktigaste långsiktiga motkraften mot detta är en respekt för att det är i frihet och öppenhet som Internet finner sin styrka. Det är öppenheten för användarna och alla olika aktörer som formar Internet som skapar dess unika kraft och räckvidd. Nu kan ingen längre hävda att det är en regeringsfråga och det är bra. Fortsatt viktigt blir det att slå vakt om oberoendet gentemot dem som vill inskränka friheten. De kommer att vara lika många i framtiden som det har varit.

Internet har förändrat logiken i det internationella samhället vad gäller i stort sett allt liksom samhällslogiken i varje land har förändrats. Det är svårare för diktatorer att kontrollera information och ekonomi när det finns en öppenhet som binder samman världens medborgare och ekonomier oavsett vad politiska ledare gillar det. Det är en teknik för frihet som måste värnas. Politiker som vill bidra till detta måste bidra till att hålla undan för politisk styrning, oavsett i vilka syften det är. Styrkan i Internet är att ingen kommer att märka den regimförändring som nu sker. Så starkt är oberoendet.