Hoppa till innehåll

Stora demokratiers kris

Trump på väg att ställas inför riksrätt. Boris Johnson suspenderade olagligt det brittiska parlamentet enligt den brittiska Högsta Domstolen. Trump ställs inför riksrätt i grunden för en lång rad olika övertramp, men det som senast blev droppen som till slut ledde till att den demokratiske talmannen i representanthuset beslöt inleda riksrättsprocess, var att han villkorat sitt stöd till Ukraina i utbyte mot personliga gentjänster.

De stora anglosaxiska demokratierna är därmed båda indragna i konstitutionella processer som underminerar deras politiska kraft och ytterst riskerar att destabilisera demokratin i deras länder. Både i fallet Trump och Johnsson beror det som nu hänt på en medveten vilja att runda demokratin, att sätta makt före rätt. 

När det gäller Johnson har Högsta Domstolens avgörande klargjort att han agerade lagvidrigt. Han bröt mot lagen. Ytterligare dimensioner i detta är att han därmed vilseledde drottningen. Att upplösa eller rättare suspendera parlamentet för att det inte ska kunna utföra sitt arbete, eftersom Johnson ansåg det hindrade regeringen, är långtgående. Om vi skulle översätta det till länder som Vitryssland eller Azerbadjan skulle vi inte reagera, om vi skulle se det i Polen, Ungern eller Rumänien skulle vi reagera med skärpa och kanske kräva ett artikel 7 förfarande. 

Så allvarligt är det och det är i sig ett uttryck för en allvarlig utveckling i Storbritannien. Brexit skadar landet och river sönder samhället så att dess starka konstitutionella tradition undermineras. Risken är att Johnson nu mobiliserar politiskt stöd mot det som är brittisk lag och konstitution. Står det brittiska systemet då inte emot får vi ett annat Storbritannien än det som under hela 1900-talet varit ett bålverk för demokrati. 

Motsvarande gäller i USA. The worst is yet to come. När Trump mobiliserar mot dem som nu driver riksrättsfrågan kommer han mobilisera mot de lagar och regler som gäller presidentämbetet och som är konstitutionens grundläggande, vad gäller maktdelning och presidentens ansvar. Majoritetsförhållandena i representanthuset och i senaten, som avgör, pekar i olika riktningar och kommer därmed leda till att den rättsliga frågan blir politisk med konsekvensen att lagen handlar om vem som har flest röster. 

Ett USA som kommer att präglas av riksrätt. Ett Storbritannien som sitter fast i folkomröstningens enkla utslag och parlamentets insikt om det komplexa i frågan om hur man lämnar och till vilket pris. En premiärminister som dömts för en olaglig handling när han stängde parlamentet. Det är inte en triumf för demokratin och för världens demokratier.