Hoppa till innehåll

Stor framgång i behandling av eldirektivet

Gunnar Hökmark är skuggrapportör och ansvarig för frågan i parlamentets största partigrupp, EPP-ED, och fick i dag igenom förslag om ”full ownership unbundling”, som innebär separation av produktion och ägande av nät.

– Det tydliga voteringsresultatet, 31 röster mot 17, ger goda förutsättningar i förhandlingar med rådet för att nå en slutlig överenskommelse för en reformerad europeisk elmarknad, säger Gunnar Hökmark.