Hoppa till innehåll

Stöd för europeisk forskningspeng

– Europaparlamentets ja till mina förslag om att introducera en europeisk forskningspeng är ett viktig steg på vägen att göra Europa till världens ledande kunskapsekonomi.

Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet, om att parlamentets ledamöter idag röstade för hans förslag som syftar till att öka rörligheten bland forskare i Europa.

– Genom att parlamentet nu slår fast att det bör inrättas en forskningspeng som följer med forskare när de flyttar till universitet i andra medlemsstater skapas incitament för universiteten att tävla om de bästa forskarna. På så sätt skapas bästa möjliga forskningsmiljöer vilket är en förutsättning om Europa ska bli ledande vad gäller spetsforskning.

– En forskningspeng och ökad rörlighet bland forskare gör det möjligt för länder som inte har möjlighet att själva utbilda en kritisk massa forskare, eller möjlighet att bygga upp en lämplig forskningsinfrastruktur att locka till sig forskare från andra länder.

– Jag har i samråd för representanter från Sveriges universitet lagt ändringsförslag för att öka rörligheten för forskare i Europa och fått igenom i Europaparlamentet att rörlighet ska vara en tung merit vid anställning. Forskare ska uppmuntras och belönas för sin rörlighet. Det är viktigt att forskare inte straffas med mindre social trygghet om de flyttar mellan länder för att utveckla sin forskning.

– Jag är glad att Europaparlamentet idag har stött mina förslag för en ny forskningspolitik. En ökad rörlighet för forskare är avgörande för att Europa ska vara den ledande kunskapsekonomi som det har potential att vara.

Gunnar Hökmark