Hoppa till innehåll

Starkt stöd för svensk linje om överskottsfonder

Det kommer att stärka de europeiska finansmarknaderna säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet, efter att utskottet med bred majoritet antagit förslagen som innebär grönt ljus för svenska överskottsfonder i den nya lagstiftningen.

– Jag har från början av ärendets behandling drivit frågan om att försäkringsbolag ska få räkna in det kapital som finns i överskottsfonder som eget kapital – något som är helt avgörande för svensk försäkringsindustri.

– Det är glädjande att denna linje fick ett så starkt stöd efter alla hårda förhandlingar i utskottet. Det är självklart att allt kapital som är tillgängligt för att täcka förluster, ska betraktas som fullvärdigt kapital. Dessutom sänder resultatet en tydlig signal inför de fortsatta rådsförhandlingarna, avslutar Hökmark.