Hoppa till innehåll

Socialdemokraternas skadliga EU-politik – artikel Gottlands Allehanda

Socialdemokraterna säger sig värna ett ”socialt Europa”. I verkligheten innebär detta att flytta makt över svensk välfärd till Bryssel. Detta trots att de gång på gång upprepat mantrat att de inte vill sälja ut den makten till EU. Nu är det hög tid för Stefan Löfven att lägga ut korten på bordet och tala klarspråk om hans planer.

I riksdagens EU-nämnd har Socialdemokraterna röstat för att driva på för att allt från minimilön, arbetsförhållanden, anställningsformer, mammaledighet, pappaledighet och arbetstid ska regleras av EU. Det handlar om att skapa en “Europeisk Pelare för Sociala Rättigheter”. Med andra ord att beslut om sociala rättigheter ska flyttas från Sverige till Bryssel.

I Göteborgs-Posten skrev Marita Ulvskog, delegationsledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentet, att det inte handlar ”om några tvingande Brysseldekret, utan rekommendationer”. Men då väljer Socialdemokraterna att bortse från hur beslutsprocesser går till inom den Europeiska unionen. Inte minst då de så sent som den 19 januari röstade för krav på lagstiftning från EU.

I den rapport de röstade för den 19 januari fanns tydlig skrivelse om minimilön med. Socialförsäkringspolitik. Allt det som Sverige sedan vi gick med i den Europeiska unionen enigt har slagit fast är nationell kompetens. Trots detta är de svenska Socialdemokraterna pådrivande. I en tid då de allra flesta inser att EU ska fokusera på de stora och de gemensamma frågorna driver alltså den rödgröna regeringen på för en centralisering av välfärd. Och i Sverige har statsminister Stefan Löfven bjudit in till ett EU-toppmöte i november tillsammans med EU-kommissionens ordförande för att rita upp vägkartan för att projektet ska bli verklighet.

I samma riktning och med hjälp av samma stöd har de även presenterat ett förslag om föräldraledighet som innebär att regelverket för föräldraledighet ska bestämmas på europeisk nivå. Konkret innebär det att EU vill besluta om att ytterligare kvotera Sveriges föräldraförsäkring med en månad och att EU tar över beslutande om hur föräldraförsäkringen ska utformas. Det är den här politiken den rödgröna regeringen med Socialdemokraterna i spetsen jobbar för.

Välfärden blir inte bättre för att EU bestämmer över den. Välfärden och välfärdssystemen utformas i olika länder beroende på olika värderingar, traditioner, prioriteringar och ekonomiska förutsättningar. För de flesta svenskar, och det gäller motsvarande för medborgarna i andra länder, tillhör välfärden just de frågor som vi inte vill och heller inte behöver kompromissa om.

Socialdemokraternas nya EU-politik leder till nya motsättningar mellan medlemsländer med skilda sociala modeller och kommer innebära att vi i Sverige tvingas kompromissa med uppfattningar från Irland, Frankrike och Polen om familjepolitik och arbetsmarknad. Det försvagar EU och Sverige.

Sverige ska verka för en sammanhållen och stark union, inte ett EU som splittras genom centralstyrning. Nu behöver vi tillsammans stoppa Socialdemokraternas skadliga Europapolitik.