Hoppa till innehåll

Socialdemokraterna vill att EU detaljreglerar svensk arbetsmarknad

Det är förvånande att svenska socialdemokrater driver på för att flytta makt från den svenska arbetsmarknaden till lagstiftarna i Bryssel kommenterar moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark, sedan socialdemokraterna, som enda svenska ledamöter, stött förslag lagda av kommunisterna i Europaparlamentet om detaljstyrning av arbetsmarknaderna i Europa.

(Omröstning om Christensenrapporten om flexicurity)