Hoppa till innehåll

Slutreplik EU:s budget: Socialdemokrater tar strid för ny europaskatt

SvD_logo_140x64Den svenska ekonomin är antagligen den stabilaste i Europa. Internationella Valutafonden berömmer den svenska regeringen och Riksbanken. Det finns inget de gjorde fel när krisen slog till.

Göran Färm är kritisk: ”Vi måste bekämpa budskapet om återhållsamhet med utgifterna från finansministrarna särskilt de hårdföra regeringarna i Storbritannien, Tjeckien och några skandinaviska länder.”

Som talesman för socialisterna i Europaparlamentet hotar han också med budgetkris om inte regeringarna går med på att öka EU:s budget. Och han trappar upp genom att säga att hans grupp inte kommer att acceptera en uppgörelse med medlemsstaterna om de inte lovar att införa en europaskatt på finansiella transaktioner.

Färm vill föra krig mot de regeringar som har fört en framgångsrik ekonomisk politik eller som nu försöker reparera den oansvariga politik som deras socialdemokratiska företrädare har fört. Och regeringarna skall dessutom lova kraftigt ökade utgifter och beskattningsrätt för EU för att det alls skall bli en uppgörelse om budgeten.

Detta är de väsentliga skillnaderna mellan Färm och oss moderater. Det är riktigt som Färm skriver att jag är en återhållande kraft i min grupp, medan han tycks vara en pådrivande för ökade utgifter i sin. Min grupp har ingen avsikt att driva krig mot medlemsstaterna så som europasocialdemokraterna har.

Färm skriver sedan om att det blir återbäring på EU:s budget. Jo så är det. Så har det alltid varit, det är inget som just den borgerliga regeringen kunnat tillgodoräkna sig. Det har alla regeringar alltid kunnat göra.

Den budget parlamentet röstade igenom igår kräver 40 miljarder kronor mer i betalningar än vad majoriteten av regeringarna kan gå med på. Och det är de regeringar som får mer tillbaka från EU är de betalar in. De sju – lätt förenklat nordeuropeiska – medlemsstaterna som är nettobetalare till EU:s budget ville frysa utgifterna på årets nivå. Skillnaden mellan Färm och den svenska regeringen här är således 80 miljarder.

Om Färm och hans partigrupp gör som den nu hotar kommer utgifterna med automatik att frysas på årets nivå. Jag beklagar att det då inte blir några ökade satsningar på forskning som vi på olika håll drivit på. Ansvaret för det faller tungt på Färm om han inte lägger ned vapnen i budgetkriget med medlemsstaterna.

GUNNAR HÖKMARK (M)

vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen