Hoppa till innehåll

Sluta resa till Strasbourg!

Statsminister Göran Persson,

Det är lätt att förstå den symbolik som låg i att en gång besluta att Europarlamentet sammanträder i Strasbourg, där striderna mellan Tyskland och Frankrike böljat fram och åter och som omväxlande kommit att tillhöra båda länderna. Strasbourg kommer för all framtid att vara en viktig påminnelse om behovet av samarbete, men i takt med utvidgningen till allt fler länder sjunker det ursprungliga syftet med Unionen i betydelse bland de många medborgarna och därmed också förståelsen för Strasbourg som symbol.

Med tiden och EU:s utvidgning har däremot Europaparlamentets pendlande från beredningsarbetet i utskott och partigrupper i Bryssel till omröstningarna i Strasbourg i stället kommit att bli en symbol för slöseri och byråkrati.

Detta understryks av de senaste uppgifterna som parlamentet och media uppmärksammat om att staden Strasbourg av allt att döma gjort sig en årlig förtjänst på cirka 2,7 miljoner euro som mellanhand mellan ägaren av en del av byggnaderna i Strasbourg och parlamentet som hyresgäst.

Det finns sannolikt ingenting som skadar Europasamarbetet – inte minst i nyare medlemsländer – så som flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg. Det är den med bred marginal vanligaste frågan vi Europaparlamentariker får och nästan den enda där det inte går att få någon förståelse för sakernas ordning. Parlamentet, som naturligtvis får bära den huvudsakliga skulden för flyttcirkusen, har ju själv ingen makt att åstadkomma förändring då beslutet måste fattas av Europeiska rådet.

Beslutet om att parlamentet skall sammanträda 12 gånger om året i Strasbourg av Europeiska rådet i Edinburgh 1992, sedermera fogat till fördraget i Amsterdam 1997 innebär att det krävs enhällighet i Europeiska rådet för en ändring. Vi svenska Europaparlamentariker föreslår att frågan om att avveckla Strasbourg som säte för Europarlamentet genom svensk försorg tas upp på nästa möte med Europeiska rådet i Bryssel den 15-16 juni.

Ingen av de informationsinsatser som kommissionen med jämna mellanrum presenterar för att öka förståelsen för EU kan ha tillnärmelsevis lika stor betydelse för EU:s anseende hos allmänheten som ett beslut om att avveckla flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg.

Undertecknat av samtliga svenska ledamöter av Europaparlamentet