Hoppa till innehåll

Sluta relativisera brottslighet – artikel i Borås Tidning

  • av

Det är de som har begått brott som är skyldiga, inte den grupp de råkar tillhöra.

Det måste bli slut på föreställningen att kampen mot brottslighet i utsatta områden och i grupper av kriminella, bygger på främlingsfientlighet. Den attityden mer än något annat underblåser främlingsfientlighet. Föreställningen om att migrationen inte inneburit några problem vad gäller brottslighet i det svenska samhället, är lika fel som att hävda att all brottslighet i Sverige beror på invandrare.

Det måste bli slut på att relativisera brottslighet genom att väga ett brott mot ett annat, som om det ena brottet uppväger det andra, om de som begått dem har olika bakgrund. Det måste också bli ett slut på att hävda att minskningen av vissa brott som dråp och mord i hemmet, uppväger den snabba ökningen av gängkriminalitet och dödsskjutningar på gator och torg. Det är en cynisk statistik som förtränger allvaret i varje brott och som gör brottsoffer till pjäser i ett meningslöst statistikspel.

I Sverige råder svensk lag. Värderingar av olika slag får vi alla ha. Värderingar kan i ett fritt och öppet samhälle vare sig bestämmas eller definieras av staten. En avgörande värdering som styr det svenska samhället är att vi alla – och det skiljer sig åt mellan oss alla – får lov att ha våra egna värderingar och politiska uppfattningar så länge de inte bryter mot svensk lag. Men lika avgörande är de värderingar som vi har upphöjt till lag. Oavsett vilka uppfattningar man har och oavsett varifrån man kommer, gäller nämligen svensk lag och inget annat.

Det finns de som påstår att brottsligheten i Sverige beror på invandring och flyktingar. Det är en generaliseringens fördumning som gör att man låter dem som begått brotten gå fria, medan de hederliga får bära den kollektiva skulden. Det är de som har begått brott som är skyldiga, inte den grupp de råkar tillhöra.

Samtidigt finns det också de som upprepat hävdar att blotta talet om en ökning av brottslighet och otrygghet är en främlingsfientlig konspiration. Som att det inte finns några problem med en omfattande invandring och att krav på ökade insatser mot hedersförtryck, gängkriminalitet och dödsskjutningar är en eftergivenhet inför främlingsfientligheten.

Det är ett svek mot hela vårt samhälle, men inte minst mot dem som har flytt till vårt land för att slippa terror, våld och hederskultur. Ytterst riskerar vi att den drabbar vårt rättssamhälles grundläggande institutioner genom hot, bomber eller repressalier mot enskilda som företräder rättsstaten.

De som lever i tron att det är ett tecken på upplysthet att vägra se dessa problem, och som gång på gång vinnlägger sig om att hävda att ingen egentlig förändring har skett, relativiserar den otrygghet och den brottslighet som människor möter.

Sveriges regering har inte förmått hantera dessa utmaningar. Rege- ringen kan självfallet, som den också gör, skylla på tidigare regeringar eller på tonåringar i någon enskild kommun. Men då ser man inte vad som har hänt och man förstår inte omfattningen av det hot vi möter.

Det är däremot ett svek mot invandrare, flyktingar och oss alla att inte upprätthålla lagen. När människor mördas, våldtas, rånas och trakasseras är det inte ropen på värderingar, frånskyllningar eller klasskamps- retorik som hjälper, utan rättsstatens förmåga att värna lagen. När en regering inte kan det bör den avgå.