Hoppa till innehåll

(S)kyltfönster saknas – krönika i Opposition Skåne

Den socialdemokratiska regeringen förtalar gärna Karolinska Sjukhuset i Stockholm, som trots allt har högre tillgänglighet och kortare vårdköer än stora delar av landet, där köerna har dubblerats. Stefan Löfven talar desto mindre om socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting. Faktum är att han talar inte alls om socialdemokratiskt styrda kommuner, landsting eller regioner. Inte ens om dem som i decennier varit styrda av socialdemokrater och därför borde vara de bästa möjliga skyltfönster att tänka sig för en socialdemokrati.

I Löfvens hemtrakter i Västernorrland växer vårdköerna, avstånden och bara hälften får operationer i tid. Under föregående år anordnade ABF gratis kurser i bilförlossning efter beslutet att lägga ner Sollefteå sjukhus. Så feministiskt var det rödgröna landstinget att kvinnor inte kunde räkna med förlossningsvård när de behövde den. I Norrbotten får patienterna betala för ambulans, också det socialdemokratiskt styrt.

Både Västernorrland och Norrbotten hamnar i botten av Sveriges Kommuner och Landstings totala jämförelse av svenska landsting och regioner, medan Jönköping och Halland – som varit alliansstyrd i flera mandatperioder – hamnar i toppen. Vad är det som gör att alliansstyrda landsting, och kommuner för den delen, rankas högre? Var är Socialdemokraternas framgångsrika skyltfönster?

Bland de landsting som har längst väntetider återfinns de socialdemokratiskt styrda. Och visst är det såg att en politik som främjar privata vårdgivare ger bättre förutsättningar för att korta ner köerna. Valfriheten inom välfärden har direkta effekter på tillgängligheten och kvaliteten.

I Göteborgs kommun har Socialdemokraterna har styrt i över tjugo år. Där har vi också sett ett ständigt slöseri och kamaraderi med skattepengar, ökat våld, utanförskap och segregation, med sociala problem som cementeras in i vuxen ålder. I Malmö, som även präglas av fullständigt genomförd socialdemokratisk politik finns dåligt fungerande skolor och kris i barnomsorgen. Mot den bakgrunden kan man förstå att Löfven hellre talar illa om Stockholm än tala väl om de socialdemokratiskt styrda delarna av Sverige.

Jämför man skolresultaten på nationell nivå framgår det med tydlighet att blått styrda kommuner lyckas bättre än rött styrda kommuner. Och visst kan man lägga skulden på andra faktorer eller kritisera mätningar, men det är ett brutalt misslyckande att Socialdemokraterna lokalt inte når goda resultat. Det finns faktiskt ingenstans som Socialdemokraterna kan säga: så här vill vi ha det, här är ett lyckat exempel på socialdemokratiskt styre. Det finns ingen väljare i Sverige som vill ha en sjukvård som i Västernorrland, en skola som i Malmö och en social politik som i Göteborg.

I stället för att Stefan Löfven lägger sitt fokus på sprida nidbilder av Stockholm vore det på sin plats att han synade konsekvenserna av den politik som förts av hans partikamrater i landet. Det är trots allt i kommunerna, i landstingen och i regionerna som många av de beslut som ligger närmast medborgarna fattas. När det inte någonstans finns ett skyltfönster är det något fel på den egna politiken. Det är därför Stefan Löfven aldrig nämner socialdemokratiskt styrda kommuner, landsting och regioner. Tragiskt för dem men viktigt för väljarna att veta.