Miljarder ryska rubel tvättas i Europa. Miljoner ryska rubel skickas in över Europa för att finansiera anti-europeiska rörelser. Mänskliga rättigheter förnekas.

Tillsammans med 50 andra Europaparlamentariker har jag nu krävt att EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik tillika vice ordförande i Europeiska kommissionen Federica Mogherini ska presentera förslag på fördjupade åtgärder mot den ryska aggressionspolitiken.

Efter den ryska ockupationen av Krim och krigföringen i Ukraina införde Europa sanktioner mot Ryssland. Sanktionerna riktas framförallt mot de individer inom den ryska statsapparaten som kan knytas till antingen överträdelser i samband med ockupationen av Krim eller som på annat sätt dragit ekonomisk nytta kopplat till den ryska närvaron i Ukraina.

Sanktionerna har spelat en stor roll för att bromsa upp den ryska framfarten, och det är av stor vikt att EU och Sverige fortsätter föra en konsekvent politik när mänskliga rättigheter förbises eller internationell rätt kränks.

För situationen i landet blir allt sämre. Oliktänkande fängslas och journalister tystas. Den som vågar opponera sig mot regimen sätter både sig själv och sin familj i fara för repressioner. Det måste vid sidan av den ryska aggressionspolitiken mot Europa spela roll hur vi förhåller oss till vår östra granne.

Fria val och demokrati kräver att vi stöder fritt informationsutbyte och motverkar den som försöker underminera detta. I dag finns undersökningar som visar på att uppemot 200 av de 230 miljoner dollar som försvann när ryska staten exproprierade företag vid fallet Sergej Magnitsky har hamnat i Europa.

En stor del av dessa ska vara de pengar som i dag finansierar partier och rörelser som Front National.

Det här är inte ett område där vi har tid att spilla. 2017 går bland annat Tyskland och Frankrike till val. Detta är två länder som tillsammans med Sverige och Baltikum bedöms vara högt prioriterade länder för Ryssland att söka påverka.

Viktiga verktyg är här att frysa tillgångar eller hindra inresa för människor som med hög sannolikhet gjort sig skyldiga till övertramp.

Ett bra exempel på detta är Estland, som förra veckan röstade för ett lagförslag där personer med uppdrag inom utländska statsapparater som kan kopplas till grova överträdelser gentemot mänskliga rättigheter kan nekas inresa i landet.

Vi behöver dessutom kombinera sanktioner med proaktiva åtgärder. Exempelvis behöver vi stöda initiativ såsom Baltic Center for Media Excellence i Riga och Natos kunskapscentrum för strategisk kommunikation (Nato StratCom COE).

Genom att stärka EU:s analytiska kapacitet kommer vi att bättre kunna skydda oss mot desinformation och propaganda.

Vi behöver också skapa infrastruktur för bättre nätverk mellan journalister och samarbete mellan medier och tankesmedjor och utbyta bästa praxis och information på dessa områden.

Det här är ett område där Sverige bäst kan verka genom och med EU. Tillsammans kan vi skydda vår demokrati inom ramen för vårt rättsväsende och mota de mörka krafter som nu söker ta sig in i Europas hjärta.

Gunnar Hökmark

delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet