Hoppa till innehåll

Skattehöjarna som vill höja istället för att prioritera, och Guillou,

Den europeiska insatsen blir bredare och uthålligare genom svenskt deltagande. Samtidigt etablerar vi oss som ett land som har en del i ansvaret och inflytandet över den fortsatta inriktningen av europeisk politik för demokrati i Libyen. Det blir nämligen en dag också efter Gadaffi. Jag tror att till och med Guillou välkomnar detta, men han tycks kräva att man ska bomba Israel i gengäld. Det är en logik som förklarar ett och annat av hans stöd till bisarra regimer. Han kan inte skilja mellan en diktatur som saknar respekt för människors liv och en demokrati som bygger på mänskliga fri- och rättigheter. Men förmodligen kan man säga att han utvecklas. Tidigare var han bara emot Israel. Numera är han emot Gadaffi också. I alla fall lite.

En dag som för min del kretsat kring spektrumpolitik och mitt förslag till parlamentets inriktning på Global Governance, där min tanke är att stärka IMF:s roll i det globala systemet för internationella regler. Min inriktning kommer att vara att EU bör sträva efter att ge ökad tyngd till IMF som en mer representativ internationell struktur samtidigt som G20 spelar rollen av en viktig mötesplats för världens stora ekonomier. Men mer övergripande och långsiktiga regelförslag bör förankras i IMF.

Ser här och var att de som vill införa EU skatt är många. Som det nu är verkar man både bland den liberala och gröna gruppen här i parlamentet vilja höja skatterna med ungefär 2000 kronor per hushåll med argumentet att det är pyttelitet. Det kan nära nog fördubbla EU-budgeten. Så om detta är pyttelitet undrar jag vad de menar med en större höjning.

Ett grundläggande fel hos skattehöjarpolitikerna är att de utgår från att alla utgifter som EU har är nödvändiga. Så är det inte. Innan vi diskuterar högre utgifter bör vi först och främst se till att vi har de rätta utgifterna. För utrikespolitiken, forskningen, transeuropeiska nätverk men kanske inte för jordbruksstöd till Europas rikaste eller regionalbidrag till en svunnen tids företag och föreningsliv. Bättre då att finansiera innovationer och företagande utveckling. De som vill införa särskilda EU-skatter vill öka utgifterna utan att se på om det finns utgifter man kan minska. När de ropar högre utgifter och mer Europa säger jag bättre utgifter och ett bättre Europa.

I denna vecka kommer jag att föra fram mina förslag om en utgiftsöversyn som syftar till att inom dagens budgetnivå förnya och utveckla de 30 procenten viktigaste utgifterna på bekostnad av de minst viktiga. Det är bättre än att lösa alla problem genom höjda skatter.