Hoppa till innehåll

Skadligt instabil regering- Krönika Opposition Skåne

Politisk stabilitet är avgörande för tillväxt och välstånd. Det är en sanning som lätt förväxlas med tron på att en stabil regeringsmakt i sig ger stabila förutsättningar för tillväxt och välstånd.

Den rödgröna regeringen visar på motsatsen. Det finns i grunden ingen av de grundläggande förutsättningar som behövs för tillväxt, investeringar, nya jobb och välstånd som är stabila under regeringen Löfven.

Den grundläggande budgetpolitiska förutsättningen, nämligen stabila offentliga finanser är nu ett stort frågetecken. Den rödgröna regeringen har sagt att man vill ändra på överskottsmålet, i strid med vad man lovade före valet, och har redan i praktiken börjat öka underskottet i linje med det man tänker utreda. Samtidigt ställer Vänsterpartiet som hyllar den grekiska regeringens ekonomiska politik, ständigt nya krav. Det finns ingen ekonomisk politisk stabilitet i ett sådant regeringsunderlag.

Den grundläggande energipolitiska förutsättningen är även den ett stort frågetecken. Den rödgröna regeringen verkar nu bekymra sig mer för hur man ska styra över tysk energipolitik, genom att lägga ner Vattenfalls investeringar i koleldade kraftverk för att de inte ska kunna användas av någon annan, än att säkra en säker svensk tillförsel av el över ett längre tidsperspektiv. De har redan påbörjat en förtida avveckling av kärnkraft med hjälp av höjda skatter.

I handelsfrågor har regeringen lyckats vända stora delar av Mellanöstern mot Sverige samtidigt som man nu också signalerar en ökad tveksamhet till det stora transatlantiska handelsavtal som mer än något annat skulle kunna leda till ökad tillväxt och bidra till en global frihandel med hög standard.

När det gäller infrastruktur vet ingen vad som ska hända med järnvägen när frågor om en återmonopolisering återkommande väcks. Frågorna om Bromma flygplats och Förbifart Stockholm är inte just Stockholmsfrågor utan viktiga för hela Sverige och ingen vet om Bromma ska vara en flygplats för hela landet eller ett bostadsområde i Stockholm.

De friskolor som i dag har mer än 100 000 elever har en framtid som ligger i händerna på en före detta kommunalpolitiker i Malmö, med de resultat som den socialdemokratiska skolpolitiken har gett som upp och nervänd lockelse.

Faktum är att aldrig tidigare har det i Sverige diskuterats att lägga ner stora delar av välfärdsverksamheterna inom skola, sjukvård, förskola och äldreomsorg. Men vare sig företag, medborgare eller anställda vet vad som kommer att hända.

Justitieministerns tankar om att stora företag som inte följer regeringens uppfattningar ska kunna upplösas blev dementerad efter några timmar men är ett uttryck för hur labil regeringens syn är på företagande och näringslivets oberoende.

Frågan om svensk försvarsindustris framtida förhållanden är lika oklar som regeringens hantering av Saudiavtalet var. Regeringens förmåga att tala om demokrati och diktatur har hamnat på den stokastiska politikens grund.

Den rödgröna regeringen för en politik på instabilitetens grund. Det uppmuntrar vare sig tillväxt eller jobb.

Gunnar Hökmark (M)
Europaparlamentariker