Hoppa till innehåll

Sjukfrånvaron

I år, 2001, kommer antalet sjukdagar att bli över 100 miljoner. Det motsvarar en ökning av kostnaderna för sjukskrivning med 20 procent från förra året, och det är en ökningstakt som bygger på att vi sedan 1997 har fått en fördubbling av sjukfrånvaron. Det sa moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark i ett anförande i Stockholm inför Moderata Seniorer på onsdagen.

– Jag anser att tiden nu är inne för att genomföra en nationell kraftsamling för att pressa ned den växande ohälsan, för att underlätta för människor att snabbt bli friska, för att minska sjukfrånvaron, för att göra det lättare att gå till jobbet.

Vi moderater har lagt fram en lång rad olika konkreta förslag till åtgärder som inom loppet av några år kan ge resultat. Om inte de ger resultat måste man lägga in fler åtgärder, därför att den utveckling som vi nu ser är inte acceptabel. Det är cyniskt och ansvarslöst att låta den fortsätta. Det har varit cyniskt och ansvarslöst att låta den utvecklas som den har gjort. Det blir än värre för varje år som går.

Vi vill se till att försäkringskassorna får 1 miljard mer att genomföra rehabilitering för. Vi vill se till att försäkringskassorna under de kommande tre åren kan disponera 7 miljarder för att se till att sjuka människor inte ska behöva vara sjukskrivna i väntan på vård. Vi vill se till att genomföra en vårdgaranti som innebär att ingen ska behöva vara sjukskriven i väntan på vård mer än tre månader.

Vi vill se till att införa ett system med regler och uppföljning av den sjukskrivne, så att ingen schablonmässigt försvinner ut i sjukskrivning utan att man får de insatser som behövs. Vi vill se till att underlätta för den som har ett arbete att förena det med familjelivet.

Vi har visat på alla dessa punkter. Vi kommer inte att ge oss, därför att detta är ett av vårt samhälles största problem. Vi kommer inte ge oss i kampen mot den växande ohälsa som urholkar människors välfärd och trygghet, sa Hökmark.