Hoppa till innehåll

Se Ryssland för vad det är- Artikel Gotlands Allehanda

De som nu vill ge Putin rätt i att ställa krav på sina grannars politiska utveckling, som hävdar att ökad handel med EU är en provokation och att ländernas egna säkerhetspolitiska val är ett hot mot Ryssland hävdar i praktiken att frihet och demokrati är ett hot som måste begränsas. En sådan uppfattning får inte läggas till grund för europeisk utveckling.

För 25 år sedan var Europa en kontinent i en öppen förvandling, där ingen visste på vilken väg vi skulle vara nästa dag. Murens fall öppnade för en förändring som skulle kunna leda till demokrati och frihet för Central- och Östeuropas folk, liksom till ett återförenat Europa, men det var inte den enda möjliga utvecklingen.

Nu står vi på nytt i en tid då vi inte vet vilka steg morgondagen kommer att föra oss till. Men muren föll inte av sig själv utan tack vare modiga och beslutsamma människor som ansåg demokratin och friheten vara så viktig att de välte den, både bildligen och bokstavligen. Lika viktig erfarenhet är att den till slut föll trots att så många accepterade den eller förminskade dess betydelse. För det var aldrig självklart. Det var inte alla som kämpade för friheten. Vare sig i Europa eller i Sverige.

Erfarenheterna från murens fall är därför viktiga att ta till sig i dag. När muren föll inför trycket av frihetstörstande människor var det på grund av dem och inte på grund av någon naturlag.

Rysslands krig i Ukraina i dag innebär att en europeisk stat steg för steg skärs upp av en angripare. Rysslands destabilisering av Georgien, Armenien och Azerbajdzjan och försöken att hindra en demokratisk utveckling av Moldavien, hoten mot andra länder och en ökad aggressivitet i Östersjöområdet handlar om en kamp mot demokratin som granne.

En regim som har till sin främsta idé och maktutövning att underminera rättsstaten och fria nationers rätt att bestämma över sin egen framtid får aldrig betraktas som en partner utan bara som det hot en sådan regim är. Rysslands aggression mot europeisk fredsordning och dess krig i Ukraina måste mötas med en konsekvent politik som på en gång öppnar upp för demokratins krafter och stänger till för förtryckets och krigets anhängare.

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet