Hoppa till innehåll

Samtycker till att fördjupa krisen – artikel i Dalarnas Tidningar

Det är intressant att notera att när svenska socialdemokrater diskuterar ekonomisk politik i Sverige och i Europa riktar de den kraftigaste kritiken mot de ekonomier som klarar sig bäst samtidigt som de samtycker till de reformer som fördjupar den ekonomiska krisen.

Deras syn på Europas ekonomier underkänner den egna ekonomiska politiken på ett sätt som vare sig ekonomisk teori eller politisk debatt kan göra. De binder sig de facto till misslyckandena och tar avstånd från framgångarna. En sådan regering bör inget land ha.

Sverige är att av få länder i Europa som skiljer ut sig genom att ha stabila offentliga finanser och tillväxt. Sysselsättningen har i Sverige trots krisen varit stabil. Likväl är det detta lands ekonomiska politik som den socialdemokratiska partiledningen mer än något annat land underkänner. Trots att den tillväxt och de offentliga finanser Sverige har vore ett drömscenario för de allra flesta av Europas länder. De underkänner likväl den politik som fört oss hit och argumenterar för en politik som fört andra länder dit där krisen är.

I Frankrike tog Francoise Hollande makten för ett år sedan. Under den tiden har han sänkt pensionsåldern, bundit sig fast vid en arbetstidsförkortning som kört ner fransk konkurrenskraft mer än något annat och ökat bidrag och offentliga utgifter. Resultatet är en snabbt stigande arbetslöshet, ökade bidrag och fortsatt allt för stora budgetunderskott som man inte lyckas komma till rätta med. Genom höjda skatter har man ytterligare sänkt fransk konkurrenskraft och stimulerat till en utflyttning från landet. Likväl är det en politik av detta slag som svenska socialdemokrater, i europeisk debatt och i Sverige, lyfter fram som ett föredöme.

Till skillnad från Frankrike och den franska politiken, som har socialdemokraternas stöd, har Tyskland bedrivit en politik av reformer och sparsamhet de senaste 15 åren. Den politiken attackerar socialdemokraterna i Europa. Och deras sätt att beskriva alliansregeringens politik skapar bilden av att vi har klarat oss sämst i Europa när vi istället tillhör dem som klarar oss bäst.

Alltså: Det är politiken som undvikit krisen, som fört länder ut ur krisen, som socialdemokrater runt om i Europa nu angriper medan de ger stöd för en politik som fördjupat och fördjupar problemen.

Gunnar Hökmark

Moderat ledamot av Europaparlamentet och vice ordförande i dess största partigrupp EPP.

Publicerad i Dalarnas Tidningar den 19 juli 2013.