Hoppa till innehåll

Säkra en moderatledd regering – krönika i Norrbottens-kuriren

  • av

Regeringen Löfven har misslyckats med i stort sett samtliga ambitioner. Vårdköerna har dubblerats och skolan har sviktande kunskapsresultat. Poliserna har blivit färre, brotten fler och uppklarade brott färre. Försvaret har fortsatt låg förmåga. Koldioxidutsläppen har ökat. Sverige har Europeiska unionens lägsta tillväxt per capita, med företag som Nordea som har drivits ut ur landet och en krona som kontinuerligt tappar värde. För att vända detta krävs en ny regering.

Löfvens löften om höjda skatter skulle slå mot hushållen och mot företagande och investeringar. Vänsterpartiets dogmatik om att vinst är stöld riskerar att leda till en välfärdsnedrustning som aldrig tidigare skådats i ett land i fred. Fyrtio procent av öppenvården, mer än en femtedel av äldreomsorg och hundratals skolor med totalt 340 000 elever hotas av nedläggning.

Vi behöver en politik som sätter frihet, familjer, företagande, trygghet och säkerhet främst. Sänkta skatter och valfrihet inom välfärden är avgörande liksom reformer av bostadsmarknad och arbetsmarknad som gör det lättare att bo där man vill och att försörja sig. Sverige ska vara en självklar del av den europeiska gemenskapen där svenskar kan arbeta, studera, forska och leva i hela EU.

Familjer ska känna trygghet att utforma sin gemenskap och frihet att påverka sin tillvaro genom tillgång till förskolor, skolor och äldreomsorg. Föräldrar ska själva bestämma hur man formar familjens liv, inte bättrevetande politiker.

Företagandet är Sveriges drivkraft för välstånd. Det kräver låga skatter, strukturreformer som ger bättre fungerande arbetsmarknader och bostadsmarknader, satsningar på forskning, en stor hemmamarknad som är EU och en handelsvänlig politik i en tid då den hotas av protektionister. Förenklingar, avregleringar och ledarskap i digitalisering kommer att vara avgörande för vår konkurrenskraft. Energipolitiken måste utformas så att vi med Europa som bas når klimatmålen och visar att de kan förenas med billig energi och ekonomisk tillväxt.

Tryggheten och säkerheten bör Sverige utforma i samarbete med andra. Grov brottslighet och gängkriminalitet bekämpar vi själva, men yttre hot kräver kamp mot gränsöverskridande brottslighet, förmåga att möta korruption, ett starkt försvar och starka gemenskaper för fred och frihet genom EU och Nato. Invandringspolitiken måste formas inom ramen för EU, men Sveriges problem måste vi själva kunna hantera. En anständig men stram invandringspolitik förutsätter rättsstatens regler istället för främlingsfientlighetens fördomar.

I nästan alla dessa frågor står Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i motsats till vad som krävs för att Sverige ska stå starkt. Sverigedemokraterna vill liksom Vänsterpartiet ställa Sverige ensamt och utanför de gemenskaper som är avgörande för vår ekonomi och vårt välstånd, men också för vår säkerhet och politiska styrka i världen. Nu krävs reformer och internationellt samarbete. Därför ska man rösta moderat för att säkra en moderatledd regering.